Співвідношення термінів "державний контроль" та "нагляд", "недержавний контроль" (розмежування та схожість правової природи) - Статья

бесплатно 0
4.5 227
Розкриття правової природи, змісту та співвідношення термінів "контроль" та "нагляд". Визначення співвідношення та взаємовпливу термінів "державний контроль" та "недержавний контроль" під час здійснення контрольно-наглядової діяльності суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення термінів «державний контроль» та «нагляд», «недержавний контроль» (розмежування та схожість правової природи)В статье раскрываются правовая природа, содержание и соотношение определений «контроль» и «надзор», а также определены соотношение и взаимовоздействие терминов «государственный контроль» и «негосударственный контроль» во время осуществления контрольно-надзорной деятельности государства на современном этапе формирования гражданского общества. Key words: government control, rule of law, control of the mechanism of control and oversight, supervision, enforcement authority, public administration, the functions of the state, “state control” and “control in the country”. Метою наукової статті є визначення співвідношення термінів «державний контроль» та «нагляд», «недержавний контроль», розмежування та схожість правової природи їхніх звязків відповідно до змісту контрольно-наглядової діяльності державина сучасному етапі розвитку, з’ясування співвідношення понять «контроль» та «нагляд», їх місця і ролі в державно-правовому механізмі. Досягнення цієї мети обумовило розв’язання наступних дослідницьких завдань: визначення поняття та етимологічного значення термінів «контроль» і «нагляд», «недержавний контроль», визначення змісту понять, міжгалузевий аналіз визначень понять, обґрунтування положення про те, що терміни «контроль» та «нагляд» за своєю правовою природою та змістом є спорідненими і переслідують подібну за змістом мету, хоча мають різні прийоми та способи реалізації. Сукупність існуючих поглядів щодо розмежування контролю та нагляду можна умовно звести до двох основних точок зору [4]: перша полягає, головним чином, у тому, що контроль і нагляд - абсолютно різні у своїй правовій природі та ознаках правові дефініції, відповідно повинні бути визнані самостійними функціями державного управління; відповідно до другої точки зору, менш категоричної щодо самостійності контролю та нагляду, вони визначаються як загальна частка, функції та підфункції державного управління, що дозволяють знайти розбіжність у прийомах і способах його здійснення і виявити схожість правової природи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?