Співвідношення судової експертизи та експертного дослідження в діяльності експертної служби міністерства внутрішніх справ України - Статья

бесплатно 0
4.5 245
Співвідношення понять "судова експертиза" та "експертне дослідження" залежно від підстав для їх проведення. Аналіз процесуального порядку проведення судових експертиз. Удосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності підрозділів Експертної служби.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення судової експертизи та експертного дослідження в діяльності експертної служби міністерства внутрішніх справ України1 Закону України «Про судову експертизу» визначено: «Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних обєктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває в провадженні органів досудового розслідування чи суду» [1]. У вказаному законі мова йде здебільшого про судову експертизу як дослідження, яке проводиться експертом. Положення Тимчасової інструкції з приводу предмета нашого дослідження встановлюють лише поняття «експертне дослідження», під яким розуміється дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних обєктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини події, що не перебуває в досудовому розслідуванні чи судовому провадженні, за зверненням юридичних або фізичних осіб. Підставою для проведення судових експертиз є процесуальний документ про призначення судової експертизи (постанова або ухвала), складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення сторони захисту в кримінальному провадженні на договірних засадах, у якому обов’язково зазначаються реквізити, перелік поставлених експерту питань, обєкти, що підлягають дослідженню, та надані зразки; Поряд із цим в експертних установах Міністерства юстиції України діє Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), яка передбачає правові положення призначення й проведення судових експертиз судовими експертами державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атестованими судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, і розрізняє поняття «судова експертиза» й «експертне дослідження», визначаючи кожне з них самостійними процесами.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?