Співвідношення структури та цілей механізму правового регулювання - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Дослідження структури механізму правового регулювання, яка спрямована на забезпечення реалізації цілей правового регулювання та є системою послідовно розташованих юридичних засобів. Розробка більш глибокого та ширшого підходу до правового регулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІВВІДНОШЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЦІЛЕЙ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯВ цілому механізм правового регулювання - це цілісний процес упорядкування суспільних відносин, що виникає через взаємодію його системних елементів. Халфіна аналізує механізм правового регулювання через правовідносини, підкреслюючи при цьому, що їх необхідно брати в єдності форми (прав і обовязків) та змісту (реальної поведінки людей) [3, с. Матузов зазначає: «Механізм правового регулювання - своєрідний набір юридичного інструментарію, що знаходиться в розпорядженні держави і використовуваного ним для закріплення, охорони, захисту, регулювання та вдосконалення суспільних відносин з метою їх позитивного розвитку. Спираючись на існуючі в загальній теорії права погляди щодо змісту та спрямованості механізму правового регулювання, автор пропонує поглянути на його структуру, як на логічно організовану, рухому та динамічну систему послідовно розташованих юридичних засобів, зумовлену їх постійним вдосконаленням та спрямовану на забезпечення реалізації цілей правового регулювання. Таким чином, єдиний предмет правового регулювання має свої особливості і різний (залежно від способів правового впорядкування суспільних відносин) зміст.Отже, на нашу думку, можна стверджувати, що кінцева мета правового регулювання полягає у створенні умов для розвитку права та його ефективного функціонування, визнання суспільством основоположних правових ідей та адаптації права до сучасних потреб його членів. Гревцова, на думку якого глобальна мета правового регулювання полягає у зміцненні ідеї права в суспільстві і, як наслідок, у стійкому правовому розвитку, при якому право стає найважливішою функцією суспільного життя [9, с. Причому мова йде не тільки про пошук «правил справедливої поведінки» з метою закріплення їх у нормативних правових актах і вирішення судових спорів, а ще й про «правила самої організації». Таким чином, основне завдання субєктів правового регулювання у сфері законотворчості полягає в тому, щоб «відшукати» «правила справедливої поведінки», надати їм офіційну форму та гарантувати їх дотримання, для чого потрібно створення організації, яку ми називаємо державою. Правила, які держава може винаходити, - це закони та інші нормативно-правові акти, що визначають функції та повноваження державних органів, необхідні для підтримки порядку і функціонування держави.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?