Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистості - Статья

бесплатно 0
4.5 170
Розкриття психологічних особливостей у проявах перфекціонізму в залежності від наявності системи інтелектуальних здібностей особистості. Перфекціонізм як прагнення наслідувати надмірно високі стандарти. Розгляд особливостей когнітивного функціонування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистостіНа першому етапі становлення уявлень про перфекціонізм він досліджувався як одновимірний феномен, включав один параметр - тенденцію особистості щодо встановлення надмірно високих стандартів та, як наслідок, неможливість відчувати задоволення результатами; на другому етапі перфекціонізм було визначено як особливу "мережу когніцій", що включає очікування, інтерпретації подій, оцінки себе та інших; на третьому етапі розвитку наукових уявлень про перфекціонізм була здійснена подальша диференціація даного конструкту, показано, що перфекціонізм є складним феноменом, пов’язаним як з нормальним адаптивним функціонуванням, так і з дезадаптацією. Показник ПП, що свідчить про патологічну форму прояву перфекціонізму, позитивно пов’язаний на рівні p>0,01 з показниками ЗІУ (здатність до узагальнення та аналізу матеріалу), ЗІГРМ (грамотність) і на рівні p>0,05 з показниками ЗІГМ (гнучкість мислення), ЗІШС (швидкість і точність сприйняття матеріалу), ЗІМЗ (математичні здібності), ЗІІ (інтегральний показник інтелектуального розвитку індивіда). Показник ПОС, який відображає спрямованість перфекціонізму на себе, статистично значущо пов’язаний з показниками ЗІУ (здатність до узагальнення та аналізу матеріалу), ЗІГМ (гнучкість мислення), ЗІГРМ (грамотність), ЗІШС (швидкість і точність сприйняття матеріалу) (p>0,01), і показниками ЗІШС (швидкість і точність сприйняття матеріалу), ЗІПУ (просторова уява), ЗІМЗ (математичні здібності), ЗІМЗ (математичні здібності), ЗІІ (інтегральний показник інтелектуального розвитку індивіда) (p>0,05). Показник ПОІН, який відображає спрямованість перфекціонізму на інших, пов’язаний на рівні p>0,01 з показниками ЗІУ (здатність до узагальнення та аналізу матеріалу), ЗІГМ (гнучкість мислення), ЗІГРМ (грамотність) і на рівні p>0,05 з показниками ЗІПУ (просторова уява), ЗІМЗ (математичні здібності), ЗІІ (інтегральний показник інтелектуального розвитку індивіда). Показник СПП, що свідчить про соціально приписаний перфекціонізм, пов’язаний з на рівні p>0,01 з показниками ЗІУ (здатність до узагальнення та аналізу матеріалу), ЗІГМ (гнучкість мислення), ЗІГРМ (грамотність) і на рівні p>0,05 з показниками ЗІПУ (просторова уява), ЗІМЗ (математичні здібності), ЗІІ (інтегральний показник інтелектуального розвитку індивіда).Узагальнення отриманих результатів кореляційного аналізу дає можливість зазначати наступне: по-перше, між перфекціонізмом, як психологічним явищем, та факторами соціального інтелекту встановлені лінейні залежності, що з математичної точки зору пояснює статистичні закономірності у їх прояві, а саме у встановлених випадках, зі зростанням значень показників перфекціонізму, значення факторів соціального інтелекту будуть зменшуватися, в інших, навпаки, з ростом значень у проявах перфекціонізму значення факторів соціального інтелекту будуть також рости. По-друге, виявлені співвідношення між показниками досліджуваних явищ засвідчують статистичні закономірності, що пояснюють психологічні особливості у проявах перфекціонізму в залежності від наявності системи інтелектуальних здібностей особистості, а саме здатності розуміти наміри, почуття й емоційні стани людини у вербальних і невербальних проявах, висловлювати швидкі, майже автоматичні судження про людей, прогнозувати найбільш вірогідні реакції людини тощо. Таким чином, підводячи локальні підсумки щодо звязків між структурними компонентами перфекціонізму та когнітивними чинниками, до яких віднесено характеристики загального та соціального інтелекту, можна констатувати, що обрані психологічні явища статистично значущо повязані між собою. Когнітивні чинники обумовлюють прояви різних форм перфекціонізму. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессивных и тревожных расстройств: автореф. дис.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?