Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретичні та практичні питання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 244
Аналіз аспектів співвідношення повноважень місцевих органів публічної влади в Україні. Значення понять "компетенція", "повноваження". Поняття та ознаки принципів і критеріїв, які повинні бути покладені в основу розмежування повноважень місцевих органів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук УкраїниСпеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Робота виконана в Закарпатському державному університеті на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права. АВЕРЯНОВ Вадим Борисович, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Захист відбудеться 25 травня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім.Здійснення реформування у зазначеному напрямку включає як трансформацію вищих та центральних, так і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Існування не цілком узгодженої системи організації влади на місцях в Україні сьогодні є перш за все результатом суперечностей у актах чинного законодавства, що визначають функції і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Через неконкретність компетенційних норм, концептуальну неузгодженість, в деяких випадках - і їхню відсутність виникають суперечності в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що спричиняє неефективність дій цих органів у процесі вирішення проблем розвитку сіл, селищ, міст та регіонів. Тому важливою складовою державотворення в цілому та адміністративної реформи, що уповільнилася на цей час в Україні, зокрема, є, по-перше, забезпечення належного функціонування субєктів виконавчої влади та управління в сфері місцевого самоврядування, і, по-друге, розмежування повноважень та сфери відповідальності щодо надання публічних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на різних територіальних рівнях управління. Ратифікація Верховною Радою України Європейської хартії місцевого самоврядування, вступ України до Ради Європи, визначення стратегічного напрямку України до вступу в Європейський Союз та активізація процесу європейської інтеграції визначили нові принципи організації й функціонування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні, а також напрямки їх реформування.Перший розділ “Загальнотеоретична характеристика поняття і співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” складається із трьох підрозділів, в яких розкривається теоретико-термінологічні аспекти понять, що використовуються автором у наступних розділах, а також аналізуються поняття та способи встановлення співвідношення повноважень місцевих органів публічної влади. Компетенція є основною складовою правового статусу органу влади, крім якої остання включає також і функції, цілі та завдання, і місцезнаходження органу в структурі органів влади, і горизонтальні та вертикальні взаємозвязки з іншими органами тощо. Визначено, що найближчою за змістом до поняття “компетенція” є категорія “правосубєктність”, однак стосовно носіїв публічної влади, якими є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, повного співпадіння змісту цих понять не існує, оскільки правосубєктність означає потенційну здатність мати права і нести обовязки, а компетенція не може бути абстрактною, а має конкретний зміст, поширюється на вид органів або стосується окремого органу і завжди має бути конкретно визначена в компетенційному акті. “Повноваження як визначальний елемент компетенції органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування” аналізуються такі елементи компетенції як “предмети відання” та “повноваження”, визначаються критерії щодо включення останніх до складу компетенції, здійснюється їх структуювання. “Поняття та способи визначення співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування” сформульоване визначення співвідношення повноважень аналізованих органів як взаємна залежність та звязок їх повноважень, що визначаються частіше всього нормативно-правовим способом.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?