Співвідношення понять "застава корпоративних прав" і "застава цінних паперів" - Статья

бесплатно 0
4.5 142
Основні відмінності застави корпоративних прав від застави цінних паперів. Правова природа акцій та часток у статутному капіталі товариства. Методи забезпечення зобов’язань боржником. Юридичне закріплення права майнової участі особи в товаристві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Співвідношення понять "застава корпоративних прав" і "застава цінних паперів"Отже, можна зробити наступні висновки щодо співвідношення застави корпоративних прав та застави цінних паперів: момент виникнення застави корпоративні права є підписання договору застави, цінних паперів - внесення запису про реєстрацію обтяження такого цінного паперу; правова природа акцій та часток у статутному капіталі товариства свідчить, що вони є різновидами єдиного правового явища - майнової участі в товаристві, з допомогою частки (акції, паю) відбувається юридичне закріплення права майнової участі особи в товаристві та забезпечується оборотоздатність цих прав, а отже, і можливість виступати в якості предмету застави; при заставі цінних паперів (акцій), як і при заставі корпоративних прав, має місце застава майнових прав, які виникають із володіння такими акціями або корпоративними правами (не може бути предметом застави особисте немайнове право бути учасником господарського товариства); порядок передачі в заставу цінних паперів (акцій) є більш регламентованим, ніж передача в заставу корпоративних прав, який вимагає законодавчого визначення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?