Співвідношення понять "сприйняття", "розуміння" та "смисл" в дослідженнях соціокультурного аспекту архітектури - Статья

бесплатно 0
4.5 203
Дослідження й аналіз процесу подолання викликів епохи глобалізації та прогнозування шляхів розвитку архітектурного середовища сучасного міста. Характеристика основних методів і наслідків застосування герменевтичного підходу до досліджень архітектури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення понять «сприйняття», «розуміння» та «смисл» в дослідженнях соціокультурного аспекту архітектуриУ статті викладено результати аналізу існуючих на сьогоднішній день наукових підходів до використання категорій «сприйняття», «розуміння» і «смисл». Зроблена спроба простежити співвідношення цих понять у контексті теорії архітектури. У ході розгляду різних вітчизняних і зарубіжних досліджень, були виділені деякі загальні моменти в побудові типології розуміння.Дослідження архітектурного середовища в соціокультурному ракурсі, що відбиває взаємодію між міським середовищем і способом життя її мешканців, так чи інакше, передбачає використання категорій «сприйняття», «розуміння» і «сенс». При цьому всі підходи природним чином, так чи інакше, використовують категорії «сприйняття», «розуміння» і «смисл». У даній статті буде зроблена спроба простежити співвідношення цих понять у контексті теорії архітектури. У звязку з цим бачиться доречним приділити більше уваги саме проблемі «розуміння» і повязаному з ним поняттю «смисл». І якщо образ у сприйнятті є відображення дійсності, то смисл є одночасно і конструкт і стан свідомості, тобто розуміння специфічно якраз саме тим, що породжує смисли [9].Виявлено, що поняття «розуміння» і «сенс» являють собою практично не досліджене поле для теоретичного осмислення у сфері архітектури, і для їх освоєння були залучені уявлення з області психології, символічних теорій і феноменології, які дозволили виділити ряд загальних характеристик процесу розуміння: спрямованість (інтенціональність), контекстність, комунікативність, конструктивність.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?