Співвідношення понять "об’єкт" і "предмет кримінального процесуального доказування" - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Предмет доказування - результат інтерпретації певних обставин кримінального правопорушення, що ґрунтується на правових позиціях, знаннях, досвіді певного суб’єкта. Правопорушення - скоєний вчинок, на який може бути спрямована доказова діяльність.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під терміном «обєкт» зазвичай розуміються явище, предмет, особа, на які спрямована певна діяльність, увага [1, с. Адже поняття «обєкт» і «предмет» мають свою власну відмінну сутність. Тому визначення і зясування особливостей співвідношення цих понять має важливе як (а) теоретичне значення (оскільки: по-перше, сприятиме приведенню кримінального процесуального знання про доказування у відповідність до новітніх здобутків філософської науки щодо онтологічної та гносеологічної сутності доказування; по-друге, виділення предмета без обєкта є методологічно невірним, адже предмет завжди похідний, вторинний стосовно обєкта пізнання), так і (б) практичне значення (оскільки правильне розуміння того, що є обєктом і предметом доказування сприятиме належному здійсненню кожним субєктом доказування своєї доказової діяльності, і як наслідок утвердження дійсної змагальності кримінального провадження). Перший полягає в тому, що під обєктом розуміється частина обєктивної дійсності (реальності), на яку спрямована пізнавальна діяльність, під предметом же - певні аспекти обєкта, ті його властивості і стани, які за певних умов та обставин з огляду на пізнавальну потребу субєкта становлять мету цієї діяльності. Якщо розглядати обидва підходи з точки зору методологічного підґрунтя, то можна припустити, що в основі першого лежить натуралістичне уявлення про обєкт і предмет, коли знання про певний обєкт отримується безвідносно умов і засобів його продукування; основою ж другого підходу можна визначити діяльнісний методологічний підхід, у якому вимога розрізняти обєкт як пізнавальну реальність і предмет як створювану певними дослідницькими засобами теоретичну модель цієї реальності є принциповим.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?