Співвідношення понять "невизначеність", "ризик", "виклик", "загроза", "небезпека" у контексті соціології безпеки життєдіяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 231
Стан неоднозначності тенденцій зміни об’єкта з плином часу. Небезпека як сукупність факторів, що негативно впливають на природу, людину, суспільство, технічні системи. Розробка актуальних, адекватних технологій протидії загрозам безпеці життєдіяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення понять «невизначеність», «ризик», «виклик», «загроза», «небезпека» у контексті соціології безпеки життєдіяльностіРозуміння змісту концепту безпеки життєдіяльності в межах соціологічного підходу неможливе без концептуалізації понять «невизначеність», «ризик», «виклик», «загроза», «небезпека», які, виступаючи антиподами безпеки як такої, нерозривно повязані із розумінням сутності безпечного функціонування та розвитку людини. Брега [3] у своїх публікаціях аналізує послідовність «виклик» - «ризик» - «небезпека» - «загроза» з точки зору наростання напруги залежно від адресного спрямування й ролі субєктивного чинника; Д. Почепцов [17] доводить доцільність розгляду понять «ризик», «виклик», «загроза», «небезпека», які характеризують антитезу безпеки, з точки зору практики організації процесу гарантування безпеки. Проте основна відмінність цих категорій полягає у тому, що ризик субєктивний за своєю природою, а невизначеність - може бути як субєктивною (своїм існуванням обєкт спричиняє невизначеність), обєктивною (джерело невизначеності знаходиться за межами обєкта), так і субєктивно-обєктивною (невизначеність виникає як наслідок комбінації внутрішніх і зовнішніх чинників). Хедоун визначали невизначеність як кількісну характеристику інформації про обєкт, якою володіє субєкт щодо сутності, характеру й інтенсивності впливу конкретних чинників на цей обєкт, а також рівень впевненості в достовірності отриманої інформації [13, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?