Співвідношення понять "ідея" та "плагіат" - Статья

бесплатно 0
4.5 74
Аналіз співвідношення ідей і плагіату. Юридичний, морально-етичний і аксіологічний аспекти співвідношення означених понять. Визначення плагіату як соціально-комунікаційного явища, його агресивна експансія в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет імені Тараса ШевченкаРозглянувши юридичний, морально-етичний, аксіологічний і соціально-комунікаційний аспекти співвідношення понять «ідея» та «плагіат», можемо акцентувати увагу на таких твердженнях: 1) закон і в Україні, і за кордоном охороняє не саму ідею, а форму її вираження; 2) існує суперечливість у розумінні кореляції означених концептів у науковому та професійних, зокрема мас-медійному, середовищах; 3) про «плагіат ідей» можна вести мову не в царині юриспруденції, оскільки своєрідна «монополізація» ідей призведе до застою у творчій сфері, її стагнації і, зрештою, до масових порушень; оскільки жодна заборона творчого самовияву окремого індивіда чи цілої спільноти (від громади до нації) успіхом не завершувалась; а в контексті академічної доброчесності, морально-етичних принципів творчих професійних спільнот, зокрема журналістської, плекання цінностей, спрямованих на формування гармонійної особистості та усунення деформацій інфопростору; 4) ідея та плагіат, на нашу думку, співвідносяться як творчість та анігіляція творчості - наукової, журналістської, літературної;5)«плагіат ідей» потрібно розглядати в окремому сегменті парадигми сплагіачених текстів, які ми будемо окреслювати як «тексти з ознаками девіацій» (терміносполука О.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?