Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції - Статья

бесплатно 0
4.5 174
Поняття господарсько-правової відповідальності та господарсько-правової санкції. Їх місце в механізмі правового регулювання господарських відносин. Механізм правового регулювання. Санкція як засіб реалізації господарсько-правової відповідальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкціїДискусія по даній проблемі, головним чином, стосується визначення спільних та відмінних ознак цих понять, встановлення місця санкцій та відповідальності у механізмі правового регулювання узгодження конкретної нормативної моделі побудови відповідних інститутів. Сутність розбіжностей у поглядах науковців умовно можна звести до відповіді на кілька питань: чи співпадають поняття господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції; які ознаки є родовими, а які мають видовий характер щодо цих понять; чи є різниця між реалізацією господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій. Щодо інших субєктів, їх участь у господарських відносинах обмежується реалізацією окремих прав та обовязків для задоволення власних потреб чи виконання функцій держави; по-друге - субєктом, на якого покладається виконання господарського зобовязання може бути тільки субєкт господарювання; по-третє - підставою господарсько-правової відповідальності є вчинене правопорушення, тобто невиконання чи неналежне виконання господарських зобовязань, правил здійснення господарської діяльності. Господарсько-правовій відповідальності властиві як загальні, так і специфічні риси: 1) юридичною підставою відповідальності може бути не лише нормативно-правовий акт, але і укладений з дотриманням встановлених вимог господарський договір [7, 382]; 2) субєктом, до якого можуть бути застосовані форми господарсько-правової відповідальності може бути тільки субєкт господарювання; 3) змістом відповідальності є додатковий обовязок, що реалізується в межах охоронних відносин, якого не існувало до моменту вчинення правопорушення; 4) застосування господарсько-правової відповідальності має наслідком зменшення наявного майна правопорушника, чи створення для нього додаткових організаційних труднощів у процесі здійснення господарської діяльності; 5) господарсько-правова відповідальність одночасно виступає покаранням для порушника і способом захисту (відновлення) прав управленої сторони; 6) за загальним правилом реалізація відповідальності заснована на презумпції вини боржника. Господарські санкції встановлюються у нормах закону чи передбачаються сторонами в договорі до моменту вчинення правопорушення і вказують на кількісні майнові втрати або якісні організаційні зміни, яких повинен зазнати субєкт господарювання, що вчинив правопорушення; реалізація санкцій проявляється у конкретній формі впливу на економічні інтереси боржника, однак вони не завжди співпадають з обсягом господарсько-правової відповідальності; застосування санкцій може здійснюватися як у добровільному порядку без звернення до юрисдикційного органу, так і у примусовому порядку, на підставі рішення господарського суду або іншого уповноваженого органу державної влади чи місцевого самоврядування; встановлені санкції виконують, перш за все, стимулюючу та попереджувальну функції шляхом вказівки на несприятливі наслідки, яких може зазнати субєкт господарювання у разі вчинення ним правопорушення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?