Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів - Статья

бесплатно 0
4.5 180
Дослідження мотивації професійного вибору студентів - майбутніх психологів, оцінки ними власних професійних якостей. Визначення зв’язку між домінуючими типами мотивів вибору професії та рівнями уявлень про власні особистісні особливості студентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття на тему: Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологівЯк показує досвід, привабливість професійної діяльності психолога для багатьох юнаків і дівчат повязана із одного боку, з можливістю впливати на свідомість навколишніх, що відображає прагматичний аспект їх професійного вибору, повязаний з позиціонуванням власної особистості, потребою в самоствердженні шляхом використання маніпулятивних стратегій впливу, отриманням доступу до спеціальних знань. Існування двох, по-суті, протилежних тенденцій спричиняє необхідність спеціального дослідження питань, повязаних з аналізом тих особистісних характеристик, які відображені в мотивації професійного вибору майбутніх психологів (як при первинному виборі професії, так і для студентів, що здобувають другу освіту за напрямом «Психологія» та «Практична психологія»). Грищенко констатує, що в процесі вибору професії в структурі особистості утворюється певний мотиваційний конструкт, до якого входять як усвідомлювані мотиваційні чинники, так і неусвідомлювані, які дають змогу пояснити причини здійсненого вибору. Про важливість урахування цього факту наголошує ОМ.Борисова [4], указуючи на взаємозвязок професії та особистості: особистісні особливості впливають на вибір професії та шляхи оволодіння нею, засвоєна ж професія визначає особливості формування особистості. Ідеться про внутрішні індивідуально значущі (професія відповідає здібностям, сприяє розумовому розвиткові, дає можливість виявити творчість), внутрішні соціальні (передбачає високе почуття відповідальності, приносить користь людям, створює можливості для зростання професійної майстерності), зовнішні позитивні (дає змогу використовувати професійні вміння поза роботою, високооплачувана) та зовнішні негативні мотиви (подобається батькам, престижна, вибрана моїми друзями, єдино можлива в умовах, що виникли).Професійний вибір майбутніх психологів визначається цілою низкою детермінант, серед яких особливого значення набувають внутрішньо спрямовані, особистісно-орієнтовані спонукання та уявлення про сутність професійної діяльності у сфері психологічної допомоги «Іншому».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?