Співвідношення націоналізму і патріотизму у християнстві: приклад греко-католиків - Статья

бесплатно 0
4.5 153
Розгляд процесів формування і розвитку громадянського суспільства в Україні з науковими методами дослідження. Проблема символьних еліт етнічної більшості західноукраїнських земель, а також збільшення насиченості й різнорідності конфесійного простору.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення націоналізму і патріотизму у християнстві: приклад греко-католиківНа сучасному етапі історичного розвитку нашої держави, коли попередня державна ідеологія зазнала краху, а нові ідеології не завоювали довіри у людей, великого значення на шляху духовного відродження України набувають релігія як форма суспільної свідомості і Церква як важливий інститут громадянського суспільства, його політичної системи. При розгляді процесів формування і розвитку громадянського суспільства в Україні з науковими методами дослідження, у даному випадку - політологічним, усвідомлюємо, що вони мають риси, які роблять їх в чомусь схожими на процеси, які відбувались в інших країнах, які відбуваються в усьому цивілізованому світі, і в той же час виявляємо, що українське громадянське суспільство індивідуальне, неповторне, специфічне саме для України, обумовлено особливостями її історичного розвитку, етнічним складом населення, конфесійним різноманіттям, процесами бурхливого ламання й змін її соціального й політичного ладу за останнє двадцятиріччя. Оцінюючи релігійно-церковну складову формування і розвитку громадянського суспільства в Україні, варто взяти до уваги наявність в країні різних релігій, конфесій, релігійних напрямків, їхнє кількісне співвідношення й взаємини між собою, їх історичну вписаність у дане суспільство або регіон й їхні взаємини з даним суспільством і складовими його групами, у тому числі етнонаціональними. У загальному плані під релігійно-церковною складовою ми розуміємо таку ситуацію в суспільно-політичному житті України, яка характеризується наявністю, характером й інтенсивністю релігійних проявів, динамікою й спрямованістю їхніх змін, характером і ступенем їхнього впливу на обстежуваний обєкт, у нашому випадку на громадянське суспільство. Український національний рух і Греко-Католицька Церква були головними ідеологічними та організаційними чинниками в українському суспільно-політичному житті в Галичині у 1920-1930-ті рр. Вплив Греко-Католицької Церкви у житті галицьких українців у цей період зумовлювався не тільки тим, що вона була в тому часі майже безальтернативним і традиційним носієм християнської релігії серед галицьких українців.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?