Співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау - Статья

бесплатно 0
4.5 87
Дослідження сутності поняття комерційної таємниці за законодавством України та поняття ноу-хау. Визначення їх співвідношення та особливостей правового регулювання. Аналіз поглядів науковців щодо даного питання, визначення недоліків та переваг їх позицій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мирославський С.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського праваАктуальність обраної теми обумовлюється тим, що комерційна таємниця та ноу-хау мають спільні риси, проте дослідження даного питання не має достатнього теоретичного рівня дослідження, тому вважаємо за доцільне проводити дослідження даної проблематики, оскільки його результати можуть мати позитивний вплив на розвиток правовідносин, пов’язаних із комерційною таємницею та ноу-хау. 505 Цивільного кодексу України, згідно з яким під комерційною таємницею слід розуміти сукупність інформації, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які, звичайно, мають справу з таким видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці [1]. При цьому дослідниця вважає, що поняття комерційної таємниці, як виду інформації, ширше, ніж поняття комерційної таємниці як одного з обєктів права інтелектуальної власності [3, с. Автор доходить висновку, що ноу-хау за своєю природою є комерційною таємницею, але не будь-яка комерційна таємниця є ноу-хау [7,с.108].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?