Співвідношення довіреності і договору доручення - Статья

бесплатно 0
4.5 90
Узагальнення основних питань, що стосуються природи довіреності і договору доручення та визначення їх спільних і відмінних рис. Особливості переходу прав та обов"язків за цими видами представництва. Проблеми, які виникають з приводу такого делегування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення довіреності і договору дорученняДовіреність видається однією особою, тобто довірителем іншій особі (повіреному), тому видача довіреності є одностороннім правочином, вона підписується тільки довірителем, а договір доручення - довірителем і повіреним. Довіреність адресується третім особам, і в разі розбіжностей між повноваженнями представника, викладеними в довіреності, від повноважень повіреного, викладених у договорі, береться до уваги, у разі виникнення спору, текст довіреності [1]. Дмитренко у своїй науковій праці, зазначає, що основою для видачі довіреності може бути не лише договір, а й акт органу юридичної особи, зокрема рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства про створення філії або представництва й призначення керівників цих структурних підрозділів, яким видається довіреність; рішення правління про вповноваження члена правління виступити від імені юридичної особи, який діятиме на підставі довіреності; видача довіреностей керівником юридичної особи працівникові на здійснення тих чи інших дій від імені юридичної особи [4, с. Також особливістю є те, що адвокат не може здійснювати представництво тільки на основі довіреності, адже це забороняється законодавством, він має обов’язково укласти договір про надання правової допомоги, а вже тільки на підставі договору видається довіреність для представництва інтересів клієнта в суді (ст. Порівняно з іншими процесуальними кодексами (адміністративним, господарським), де передбачена процедура посвідчення довіреності лише нотаріусом або посадовою особою, якій, відповідно до закону, надано право посвідчувати довіреності, цивільне процесуальне законодавство передбачає й інші можливі випадки посвідчення довіреності, а саме посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні, за рішенням суду або за місцем його проживання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?