Співвідношення детермінованості та свободи волі у віктимній поведінці суб"єкта - Статья

бесплатно 0
4.5 147
Детермінація злочинної поведінки і віктимного вчинку, їх схожість та відмінність. Визначення ступня самостійності людської поведінки. Характеристика підходів до детермінації вчинення злочину. Марксистська позиція у питанні детермінізму і свободи волі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Співвідношення детермінованості та свободи волі у віктимній поведінці субєктаЩе автори курсу радянської кримінології відзначали, що «віктимність є спеціальним предметом з метою зясування основного питання віктимології, через які причини і за наявності яких умов деякі особи стають жертвами злочинів, тоді як інших ця небезпека минає» [1, с. Слід підкреслити, що детермінація віктимного вчинку істотно відрізняється від детермінації злочинної поведінки як мінімум внаслідок того, що злочинець і жертва - обєктивно особи індивідуально (і типологічно) різні. Системний підхід до вивчення віктимності дозволяє виявити серед детермінантів головні (власне причини) і другорядні (умови й інші чинники) та сконцентрувати увагу вчених-віктимологів на вивченні перших, враховуючи існування та слабкий звязок з другими. Вони обґрунтовують такий підхід властивістю живих істот, у тому числі і людини, будувати свою поведінку шляхом пристосування до змінних ситуаційних умов на основі наявного досвіду. Основні віктимологічні чинники, які впливають на вчинення злочинів, - це процеси, що відбуваються, і явища обєктивної реальності, а також психічні стани особи, що виступають як причини і умови вчинення злочинів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?