Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Теоретико-методологічні основи та процедура дослідження агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості. Результати дослідження показників агресивної поведінки і ціннісних орієнтацій в просторі широкого спектру властивостей особистості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К.Д.УШИНСЬКОГО СПІВВІДНОШЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІРобота виконана в Львівському національному університеті імені І.Я.Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник доктор філософських наук, професор СКОТНА Надія Володимирівна, Дрогобицький державний педагогічний університету імені І.Я.Франка, декан соціально-гуманітарного факультету завідувач кафедри практичної психології Захист відбудеться «14» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03. у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.На сьогоднішній день відмічається значний зріст агресії у різноманітних сферах життєдіяльності особистості, зростають стимули до агресивної поведінки в масовій культурі, активно пропагується використання агресивних проявів для досягнення певних цілей у засобах масової інформації. Необхідність наукової розробки означеної проблеми, тобто вивчення співвідношення між агресивною поведінкою та ціннісними орієнтаціями особистості, визначається вимогами практики щодо створення новітніх виховних технологій просвітницької, профілактичної та корекційної роботи з проблеми подолання агресії та її проявів. На сьогоднішній день існує багато досліджень з проблем як агресії, агресивної поведінки, так і ціннісних орієнтації особистості. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 1) на основі аналізу психологічних джерел визначити логіку та напрямок теоретико-емпіричного дослідження агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій, уточнити поняття „агресивна поведінка”, визначити властивості особистості, які можуть бути повязані з феноменами, що вивчаються; Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягає в тому, що: - вперше теоретично обґрунтовано та емпірично виявлено взаємозвязки між показниками агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій та властивостей особистості, які відображають індивідуально-психологічний характер соціальної регуляції особистості; доведено, що особи з різним рівнем агресивної поведінки характеризуються своєрідністю та неповторністю у мірі значимості цінностей та сфер життєдіяльності; встановлено, що особи, які знаходяться на волі та ті, що її позбавлені володіють своєю специфікою агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій, які визначають спрямованість активності особистості;У першому розділі „Теоретико-методологічні основи дослідження агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості” висвітлено аналіз поняття агресії, розглядаються теоретичні підходи щодо сутності агресії в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, окреслено психологічний зміст даного феномену, розглянуто особливості співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості. Чим вищий рівень прагнення отримати певні блага, тим вищий рівень агресії буде проявляти індивід для захисту власної субєктивної реальності та для досягнення певних життєвих цілей. Чим важливішими є ціннісні орієнтації, тим вищий рівень агресії буде проявляти особистість, захищаючи власні цінності для досягнення поставленої мети. Розгляд основних підходів до вивчення агресивної поведінки, ціннісних орієнтацій, певного спектру властивостей особистості, які гіпотетично повязані з агресивною поведінкою та їхнього співвідношення дозволив припустити, що агресивна поведінка співвідноситься з ціннісними орієнтаціями та деякими властивостями особистості. Пошук осіб з різним рівнем загальних показників індексів агресивності та ворожості, дозволив емпірично виявити осіб з високим рівнем індексу агресивності (ВІА), високим рівнем індексу ворожості (ВІВ), високим та низьким рівнем обох індексів (ВІАІВ, НІАІВ).Гендерні особливості агресивної поведінки / З.В.Спринська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Аналіз значущості термінальних цінностей та їх порівняльна характеристика у хлопців і дівчат / З.В.Спринська // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Порівняльна характеристика прояву форм агресивної поведінки у юнаків школи та ВТК / З.В.Спринська // Наука і освіта.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?