Співробітництво України з Міжнародними фінансовими організаціями (МФО) - Реферат

бесплатно 0
4.5 132
Вивчення поняття та змісту міжнародних валютно-кредитних компаній, оцінка їх ролі та значення в сучасному світі, напрямки та сфери реалізації. Аналіз співробітництва України з всесвітніми фінансовими організаціями, перспективи та шляхи його розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Вони використовуються з метою сприяння підприємницької діяльності, залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету та платіжного балансу, проведення структурних перебудов в економіці, реалізації окремих цільових соціально-економічних програм та забезпечення інших напрямів розвитку. Країна може залучити фінансові ресурси з різних джерел: 1) міжнародних фінансових організацій: Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК);Основна різниця між Світовим банком і МВФ полягає в тому, що МВФ більше концентрує свою увагу на питаннях короткострокової фінансової стабільності в країнах, тоді як Світовий банк зосереджується переважно на середньо - та довгострокових (за терміном реалізації) проектах структурних та галузевих перетворень в економіках країн.[5] Банк було створено зі спеціальною метою - сприяти переходу до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, та розвитку приватної підприємницької діяльності у країнах Центральної і Східної Європи та країнах-колишніх республіках СРСР. В даний період, у звязку із несприятливою ситуацією на світових фінансових ринках , а також збільшенням ризиків щодо стабільного розвитку світової економіки Україна звернулася до МВФ про грошову допомогу, яка була надана Україні в рамках програми співробітництва "Стенд-бай". Співпраця між Україною і Світовим Банком проходить в рамках Стратегій допомоги Україні на певний період. Так, наприклад головним завданням Стратегії допомоги Україні на період 2004-2007 років було підтримання європейського курсу України, подальше сприяння її інституційному розвитку, що стимулюватиме створення середовища, сприятливого для підприємницької діяльності, та ширше залучення громадськості до роботи органів влади, а також своєчасне реагування владних структур на потреби населення.Спільно узгоджені з МФО пріоритетні проекти повністю кореспондуються з головними заходами Уряду на даному етапі розвитку економіки України та є додатковим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, проведення структурних реформ та розвитку інфраструктури. Урядом приділяється особлива увага співпраці з МФО у сфері енергетики для фінансування пріоритетних проектів, спрямованих у тому числі на ефективне функціонування газотранспортної системи. Так, вже досягнуто домовленостей з МФО про спільну підготовку стратегічно важливого для України проекту у сфері енергетичної безпеки - проекту реабілітації газотранспортної системи України. За умов проведення виваженої політики їх залучення та ефективного використання кредитування країн зарубіжними інвесторами перетворюється на важливий фактор економічного зростання.

План
План

Вступ

1. Міжнародні фінансові організації

2.Умови співпраці України з МФО

3. Стан та перспективи співробітництва з МФО

Висновки

Список джерел посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?