Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 119
Сутність, завдання та класифікація міжнародних фінансових інститутів. Місце міжнародного валютного фонду у системі міжнародних економічних відносин. Обґрунтування ролі Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку в світовій економіці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
«Українська академія банківської справи КУРСОВА РОБОТА на тему: «Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами» Виконала: студентка денної форми навчанняСучасні тенденції міжнародного валютно-фінансового співробітництва все більше актуалізують роль міжнародних фінансових інституцій, оскільки їхня діяльність вносить елемент урегульованості та стабільності у функціонування світової валютної системи. Нинішній стан валютно-фінансового співробітництва України з міжнародними інституціями ставить під сумнів ефективність існуючого механізму співпраці. Криза у відносинах нашої держави з міжнародними фінансовими інститутами (МФІ) викликає гостру необхідність у вдосконаленні всіх систем, що лежать у основі механізму співробітництва як з боку країни-позичальника (зокрема України), так і з боку зовнішніх кредиторів. Аналіз сучасного стану співробітництва України з МФІ дає можливість прогнозувати сценарії розвитку майбутніх відносин та розробити рекомендації щодо вирішення ключових проблем на поточному етапі співпраці, які стосуються відносин України з МВФ та МБРР - найбільших світових кредиторів. Значний вклад у дослідження діяльності МФІ з країнами-членами та з третіми країнами займалися такі вчені як Ю. Г.Особливу роль відіграють міжнародні фінансові інститути (МФІ), адже через їх мережу проходить значна частка світових інвестицій, відбуваються купівля та продаж валюти для фінансування експорту й імпорту. Особливо важлива діяльність цих інститутів для країн, які здійснюють перехід до ринкових відносин і готові використати як управлінський досвід МФІ, так і власні можливості. Рязанова у своїй праці «Міжнародні фінанси» дає таке визначення МФІ: «Це створені кількома державами організації, які беруть участь у фінансово-кредитний системі на міжнародному рівні» [30]. Мокій у навчальному посібнику «Міжнародні організації» дає інше визначення: «МФІ - це будь-яка організація (банк, фінансова компанія та ін.), яка збирає кошти окремих субєктів міжнародного фінансового ринку, перерозподіляє та інвестує їх у тих напрямках, де їх використання, як очікується, призведе до найбільших економічних вигод» [19]. Тому, доцільно запропонувати таке визначення МФІ: «Це сукупність однорідних економічних відносин, взаємоповязаних за формами і методами акумулювання, розподілу грошових коштів, які є частиною міжнародної фінансово-кредитної системи, і діяльність яких регулюються обєднаними в організацію державами згідно із положеннями установчих документів».Вона полягає у використанні фінансових ресурсів МВФ країнами-членами й кредитуванні за допомогою залучених ресурсів [28]. Структура ресурсів Фонду формується з двох блоків: внесок кожної країни в статутний капітал МВФ відповідно її квоти та запозичені кошти (кредитні лінії від центральних банків та урядів його членів). Потім ситуація різко змінилася, і практично всі кредити йдуть у країни, що розвиваються, і в країни з перехідною економікою. Якщо МВФ використовує частину національної валюти країни-члена для надання кредиту іншим країнам, то резервна частка такої країни відповідно збільшується. Засоби в іноземній валюті, які країна-член може отримати понад розмір резервної частки, поділяються на чотири кредитні частки (Credit Tranches), які становлять по 25 % квоти.1 1994-1995 У цей період Україні було надано фінансову допомогу у вигляді системної трансформаційної позики (STF - Systemic Transformation Facility) на суму 498,7 млн. СПЗ або 763,1 млн. дол. У грудні 2000 року термін дії Програми EFF було продовжено до вересня 2002 року, але в решті-решт Фонд так і не надав Україні залишкової суми кредитів (визнавши негативними висновки останнього перегляду ходу виконання програми). 5 2006-2010 В рамках відновлення співпраці затверджено програму для України за дворічною угодою «стенд-бай» з обсягом фінансування 16,43 млрд. дол. В рамках даної програми Україні надавалася підтримка з метою сприяння стабільному та справедливому довготерміновому зростанню, яке повинно було б досягатися шляхом втілення в життя визначених заходів економічної політики. У 2008 та 2009 роках Україною за результатами двох переглядів програми було одержано суму коштів обсягом 7 млрд. СПЗ, частину з яких було зараховано до золотовалютних резервів НБУ (3,875 млрд. СПЗ), а іншу частину до Державного бюджету України (3,125 млрд. СПЗ) [37].МБРР надає кредити лише надійним позичальникам та під проекти, які обіцяють економічну ефективність для країни. Стосовно стану проектного портфеля МБРР в Україні, то за останні 15 років Банком було запропоновано Україні ресурсів на суму понад 6,9 млрд. доларів США (з яких вже використано 4,9 млрд. дол. Також, впроваджуються проекти МБРР, які сприяють підвищенню якості соціальних послуг, удосконаленню систем управління фінансами держави, державної статистики та податкової служби, а також розвитку села шляхом видачі державних актів на право власності на землю.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

1.1 Сутність, завдання та класифікація міжнародних фінансових інститутів

1.2 Місце міжнародного валютного фонду у системі міжнародних економічних відносин

1.3 Обґрунтування ролі Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку в світовій економіці

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ МВФ І МБРР ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ

2.1 Сучасний стан розвитку кредитних відносин МВФ і України

2.2 Аналіз відносин між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МФІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?