Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблеми становлення та розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 168
Дослідження питання становлення і розвитку відносин України з державами Співдружності Націй в 90-ті роки. Аналіз характерних особливостей країн міжнародної організації і їх можливий вплив на розвиток стосунків з Україною. Зовнішня політика в Африці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наукОфіційні опоненти доктор політичних наук, професор Перепелиця Григорій Миколайович, Національний інститут стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, завідувач відділом військової політики кандидат історичних наук Горобець Ігор Володимирович Київський Славістичний Університет, старший викладач Кафедри міжнародних відносин Захист відбудеться 28 грудня 2002 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: Київ-119, вул. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Розглянуто стан відносин України з ключовими державами Співдружності - Великобританією і Канадою, дано рекомендації щодо використання їх впливу на країни організації в інтересах України. Виділено важливі країн Співдружності Націй, що можуть виступати в якості посередників між Україною та регіональними організаціями в АТР та Африці.Співробітництво з цими універсальними й регіональними обєднаннями та окремими державами, що входять до їх складу, допомагає підвищенню ролі і впливу нашої держави в світі, активізації участі у формуванні нової системи міжнародних відносин. Використання внутрішніх звязків і механізмів взаємодії цього міжнародного обєднання в інтересах розвитку стосунків з його членами може слугувати розвитку сфери зовнішніх зносин та посиленню міжнародного впливу нашої держави. У значно численніших працях зарубіжних науковців аналізується розвиток самої Співдружності Націй як форми міжнародного обєднання, однак стосунки цієї організації і її окремих членів з державами Східної Європи, зокрема Україною, в них практично не розглядаються. Актуальність теми дослідження визначає наукове завдання, що вирішується в дисертації: характер та перспективи співробітництва України з державами Співдружності Націй в політичній, економічній та культурній сферах. піддати аналізу основні напрямки і перспективи економічного співробітництва України з країнами Співдружності, виявити ключових торгово-економічних партнерів України в межах означеного міжнародного обєднання;Проблема становлення і розвитку відносин України з державами Співдружності Націй багато в чому залишилася поза сферою дослідження в сучасній українській науковій думці. Бондаренко, який на підставі очевидного, з його точки зору, взаємодоповнення економік країн Африки і України висловив припущення, що Україні доцільно розвивати торгово-економічні відносини з країнами Африканського континенту. Лопатова, який в своїх працях аналізує сучасний стан, тенденції і перспективи торговельних відносин країн СНД, зокрема України, з державами Африки. В другому розділі - "Держави Співдружності Націй серед стратегічних інтересів України" досліджено особливості Співдружності Націй, як міжнародної організації, специфіку країн угрупування, визначено основні напрямки співпраці з ними України. Зясовано, що Великобританія орієнтується на США в своїй зовнішньополітичній стратегії щодо України, чим була зумовлена політична підтримка України в ряді питань в 90-х роках, активне залучення Великобританії до розвязання проблеми ліквідації української ядерної зброї.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?