Співробітництво України та Організації Об’єднаних Націй в аспекті реалізації програм сталого розвитку - Статья

бесплатно 0
4.5 192
Дослідження програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Налагодження партнерства з національними, регіональними, місцевими органами влади, громадянським суспільством і затвердження розвиваючої політики, відповідно до яких і відбувається співпраця.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЄДНАНИХ НАЦІЙ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУЗавдяки структурним підрозділам ООН Україна має можливість досягти цілей сталого розвитку, що підтверджується співпрацею в різноманітних сферах суспільного життя. Хоча дослідження взаємовідносин України з ООН посідають не останнє місце в науковій дискусії, вузькоспря-мованих праць щодо співробітництва із ПРООН немає, якщо ж і є, то аналіз здійснюється крізь призму економічних наук. 1 Статуту ООН (далі - Статут) зокрема, в якій зазначено, що бути центром для узгодження дій націй за досягнення загальних цілей є одним із завдань ООН [1], чим презюмується інтеграція держав для співпраці в різноманітних сферах, взаємного проникнення до останніх, тобто глобалізація. Зі Статуту випливає, що такі відносини на платформі ООН можуть будуватись за схемами «ООН - держава(и)-член(и)», «держава(и)-член(и) - держава(и)-член(и)», «ООН - інша(і) міжнародна(і) організація(ї)», «спеціальна установа ООН - держава-член» тощо у вигляді взаємодії, координації, співпраці та співробітництва. Нормативною базою для співпраці стають меморандуми про співробітництво в тій чи іншій сфері, укладені з уповноваженими субєктами, наприклад, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ПРООН в Україні про співробітництво у сфері сталого розвитку, навколишнього природного середовища й енергетики від 9 червня 2008 р., Меморандум про розуміння між ПРООН і Міністерством житлово-комунального господарства України від 10 червня 2008 р. тощо.Беручи до уваги масштаби пришвидшення глобалізації, встановлення світових стандартів розвитку, важливим є співробітництво з авторитетними компетентними органами, що діють на міжнародній арені. Зважаючи на реформування багатьох сфер суспільно-правового життя нашої держави, пріоритетною здається співпраця щодо програм розвитку, представлених на основі внутрішньодержавних програм. Підсумовуючи вищезазначене, варто зауважити, що під час аналізу проектів і меморандумів як їх основного підґрунтя прослідковуються пріоритетні напрями співробітництва України й ООН у площині реалізації програм розвитку, також очевидним є те, що такі напрями Грунтуються на внутрішньодержавних програмах і потребах, узгоджуються з координатором - ПРООН - і затверджуються в проектах. Очевидним є й те, що на сучасному етапі ПРООН здійснює співробітництво з Україною в найбільш важливих для суспільного життя сферах, як-от соціальне забезпечення, екологія та організація місцевого самоврядування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?