Співпраця України і світової організації торгівлі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 93
Зростаюча роль світової організації торгівлі у сучасному економічному розвитку. Теоретичні основи співпраці України і СОТ. Загальна характеристика діяльності фірми. Переваги та недоліки членства громадськості. Аналіз розвитку сільського господарства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота з дисципліни: «Світова економіка» на тему: «Співпраця України і СОТ»Питання приєднання України до Світової Організації Торгівлі (далі СОТ) викликали сьогодні чимало наукових дискусій з приводу прогнозування можливих наслідків такого кроку. Членство у COT означає кінець торговельно-економічної відстороненості України від загальносвітових правил ведення бізнесу, визнання та приєднання до світових стандартів якості товарів і послуг, розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств і компаній, окремих регіонів і країни в цілому. Водночас, після вступу України до COT окремі галузі та сектори національної економіки, субєкти підприємництва можуть зазнати втрат унаслідок загострення конкуренції в процесі зниження ставок митного тарифу України та відкриття внутрішнього ринку товарів і послуг для нерезидентів. Дослідженню співробітництва України та СОТ присвячено чимало праць видатних вчених-економістів, серед яких вагомий внесок здійснили О. Питання впливу вступу до СОТ України на розвиток агропромислового комплексу вивчався рядом вчених, такими, як Клочко В.М., Мерчанський В.В, Амбросов В.Я., Онегіна В.М., Волченко Н.В.СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але при цьому здійснює контроль за більш широким спектром торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і питання торговельних аспектів прав інтелектуальної власності) і має значно більші повноваження у звязку з удосконалюванням процедур прийняття рішень і їхнього виконання членами організації. Пакет угод Уругвайського раунду поєднує за сукупністю більш 50 багатосторонніх торговельних угод і інших правових документів, основними з який є Угода про створення СОТ і додані до неї багатосторонні торговельні угоди (таблиця 1) [41]: Таблиця 1 Багатосторонні угоди з торгівлі товарами Угода про сільське господарство Визначає особливості регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами і механізми застосування заходів державної підтримки виробництва і торгівлі в цьому секторі. Угода про повязані з торгівлею інвестиційні заходи Угода застосовується до інвестиційних заходів, повязаних з торгівлею товарами та містить ілюстративний перелік заборонених інвестиційних заходів Генеральна угода про торгівлю послугами Визначає засади режиму торгівлі послугами, права і зобовязання країн-членів СОТ у цій сферіВ радянському минулому Україна була членом Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) - аналога GATT країн Варшавського пакту. У незалежній Україні приєднання до СОТ був одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України і розглядався як системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення передбачуваного та прозорого середовища для залучення іноземних інвестицій, що відповідає національним інтересам України. Загалом процес приєднання України до СОТ передбачав дві головні складові: - проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів та підписання угод з доступу до ринків товарів та послуг з країнами-членами Робочої групи СОТ; Процес приєднання України до системи ГАТТ/СОТ розпочався 17 грудня 1993 року, коли було прийнято рішення про створення Робочої групи (РГ) з розгляду заявки України щодо приєднання до ГАТТ/СОТ. В цілому до складу РГ з розгляду заявки України щодо приєднання до СОТ увійшло 49 країн (країни ЄС вели переговори як один учасник РГ).Україна набула членства у СОТ, реалізуючи геоекономічні інтереси, в тому числі нарощування експортного потенціалу та розширення зовнішніх ринків збуту, інтенсифікація євроінтеграційних процесів та світо господарських звязків. Очікується, що участь України в СОТ збільшить привабливість українських підприємств для іноземних інвесторів завдяки встановленню стабільного прозорого торговельного режиму, чіткого закріплення в національному законодавстві прав інвесторів, що суттєво звузить можливості втручання чиновників у діяльність підприємств. Так, відповідаючи на питання: “Як, на Вашу думку, вступ України до СОТ вплинув на експортно-імпортну діяльність Вашого підприємства?”, понад дві третини опитаних керівників підприємств-експортерів (70,3%) відзначили нейтральний вплив, 21,8% - позитивний, і лише 7,9% - негативний [37]. Результати опитування, проведеного в квітні 2012 року, після чотирьох років членства України у СОТ, зафіксували різку зміну в структурі розподілу відповідей керівників підприємств (експортерів та імпортерів) стосовно характеру впливу вступу України до СОТ на діяльність їхніх підприємств. Так, частка тих керівників, що відзначили позитивний вплив вступу України до СОТ на експортну діяльність їхніх підприємств, зросла майже втричі порівняно з 2008 року (з 21,8% до 58,3%).Маючи певні обмеження за програмами, які спричиняють викривлений вплив на виробництво та торгівлю (заходи “жовтої скриньки”), СОТ пропонує цілий спектр видатків, які не спричинятимуть такого впливу, а допомагатимуть сільськогосподарським товаровиробникам (заходи “зеленої скриньки”) [7, c.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи співпраці України і СОТ

1.1 Загальна характеристика діяльності СОТ

1.2 Історія співпраці Украіни і СОТ

1.3 Переваги та недоліки членства України у СОТ

2. Оцінка наслідків вступу України до СОТ

2.1 Аналіз розвитку сільського господарства України після вступ у до СОТ

2.2 Аналіз впливу вступу України до СОТ на розвиток промисловості

2.3 Перспективи подальшої співпраці України із СОТ

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?