Співпраця навчального закладу з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування - запорука забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти дітям з особливими потребами - Статья

бесплатно 0
4.5 367
Законодавче визнання права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. Аналіз моделей сучасних суспільно-соціальних стосунків щодо осіб з обмеженими можливостями. Вибір технологій навчання при роботі з дітьми з особливими потребами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІВПРАЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИХарактерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке гарантує право кожного громадянина на активну участь у його житті, надається належна уваги тим особам, які мають певні відмінності у фізичному розвитку і особливості в освітніх потребах. Ратифікувавши основні міжнародні правові документи (Декларації ООН про Права Людини, Про права інвалідів, Конвенцію ООН про права дитини), Україна взяла на себе зобовязання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі освіти, реабілітації, соціального захисту населення держава має забезпечити доступність до якісної освіти відповідного рівня дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного студента. Законодавчого визнання права на здобуття освіти громадянами України, в тому числі і дітей з особливими освітніми потребами, набуло у Законах „Про освіту”, зокрема, внесеними змінами і доповненнями Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про освіту” Щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг” від 23 травня 2017 року, „Про загальну середню освіту”, де визначено право всіх громадян на освіту в усіх навчальних закладах незалежно, від стану здоровя; створення умов для навчання відповідно до здібностей та інтересів. В Законах України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальні послуги”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні” регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоровя, зокрема дітям з особливими освітніми потребами.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?