Співпраця М. Грушевського і В. Січинського на тлі історичної науки і громадської діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 168
Аналіз участі В. Січинського в громадському житті України та української діаспори. Розгляд формування його активної громадської позиції і участі у суспільному житті. Підтримка ідеї боротьби за державну незалежність України та її національне відродження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Січинського на тлі історичної науки і громадської діяльностіСічинського проблема його участі в суспільному житті України обмежується лише констатацією його причетності до громадсько-наукових, просвітницьких та інших товариств і організацій без належних коментарів. Сіцінський, який наприкінці ХІХ у перші десятиліття ХХ ст. постійно перебував у вирі громадсько-політичного і науково-просвітницького життя на Поділлі, брав участь в організації у 1906 році місцевої «Просвіти», керував Подільським церковним історикоархеологічним товариством, був активним членом НТШ у Львові, завідував історикоархеологічним музеєм, редагував часописи, систематично виступав серед населення з науково-популярними лекціями, особисто підтримував прогресивні проекти реформування суспільного і духовного життя у м. Січинський в справі «Української громади» часто зустрічався і співпрацював з відомим українським антропологом й етнографом Ф. Січинський відбувся як діяч українського руху, завершив своє формування як український патріот, що сприйняв назавжди ідеї боротьби за державну незалежність України, за національне відродження її культури та духовності, виявив організаторські здібності в громадській роботі й, нарешті, ввійшов у оточення української наукової та мистецької еліти, що мешкала в столиці, з представниками якої зберіг стосунки і творчу співпрацю в наступні роки. Старий професор казав мій інформатор, всіма покинутий, їде сам і це робить нам, українцям, встид.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?