Спіральна комп"ютерна томографія в діагностиці захворювань кісток та порожнин лицевого черепа - Автореферат

бесплатно 0
4.5 175
Доцільність застосування спіральної комп"ютерної томографії в діагностичному алгоритмі при травматичних ушкодженнях лицевої та лобової ділянок голови. Критерії диференціальної діагностики доброякісних кістозних осередків кісток лицевого скелета.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика СПІРАЛЬНА КОМПЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК ТА ПОРОЖНИН ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПАНауковий консультант: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Рижик Валерян Миколайович, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра радіології з курсом радіаційної медицини, завідувач кафедри доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Абизов Рустем Адільович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Захист дисертації відбудеться «27 » квітня 2010р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (04112, м.За останні десятиліття відзначається значний ріст числа захворювань носа і приносових пазух, як в абсолютних цифрах, так і їх питомої ваги в структурі загальної ЛОР захворюваності як в Україні так і в інших країнах світу (Іськів Б.Г. і співав., 2002. По даних літератури хворі з запальними процесами щелепно-лицевої ділянки і шиї займають 40-50% стоматологічних ліжок і складають 10-12% з числа первинних хірургічних стоматологічних хворих та 50-60% пацієнтів на прийомі в поліклініці (Ахмеров Р.Р. і співав., 2003). Серед хворих, що направляються на консультацію та лікування в хірургічні стаціонари з приводу одонтогенних запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки тільки в 49,4% діагноз був встановлений правильно. Актуальність правильного використання методів променевої діагностики при пошкодженнях виличноорбітального комплексу визначається складністю таких методик, недостатньою ефективністю різних методів діагностики в умовах складної конфігурації кісток середньої зони обличчя, наявністю повітроносних порожнин і значною кількістю ускладнень (Кузнєцов И.А., 2000; Krotz M. et al., 2004). № 0106И003922, терміни виконання - 02.06-12.10.; “Клініка, діагностика, лікування патологічних станів зубощелепової системи, які викликають або супроводжуються втратою кісткової тканини”, шифр теми - 7199.4, держ. реєстр.У трьох пацієнтів при замірах оптичної щільності в проекції гранульоми з врахуванням фону плівки показники виявилися більшими через 6 місяців після лікування в 2-2,8 раза, у двох - показники не змінилися. Тому нами були проведені дослідження функціональної СКТ анатомії лицевого скелету у 60 практично здорових осіб (35 чоловіків та 25 жінок віком 10 - 62 років ), у яких не виявлено патології або визначалися варіанти розвитку цієї ділянки. На спірально-компютерно-томографічних зрізах в обох проекціях при підборі відповідної ширини вікна слизову приносових пазух у 34 пацієнтів (56,67%) візуалізували у вигляді тонкої пристінкової полоски шириною 0,5-1 мм. У результаті променевого обстеження постраждалих виявлено такі пошкодження: кістки лобової, носової та очноямкової ділянок - 19 випадків (18,09%); верхня щелепа та вилична кістка - 20 випадків (16,05%); нижня щелепа - 10 випадків (9,52%); множинні пошкодження лицевого скелета - 33 випадки (31,43%); поєднані пошкодження лицевого та мозкового черепа - 15 випадків (14,29%); посттравматичні деформації лицевого черепа - 8 випадків (7,62%). При виявленні синдрому порушення цілісності кісток діагностична ефективність рутинних рентгенологічних методів дослідження була досить високою (чутливість - 87,63%, специфічність - 94,85%, точність - 91,24%).Середні показники точності спіральної компютерної томографії становили відповідно: при травмах - 95,74%, при запальних процесах - 96,77%, при доброякісних кістозних осередках - 98,98%, при гострих синуситах - 99,2%, при хронічних синуситах - 97,89%. Спіральна компютерна томографія є високоінформативним методом в оцінці нормальної анатомії структур лицевого черепа та її варіантів, що дозволяє візуалізувати дрібні анатомічні утвори порожнини носа, співустя пазух, структури остіомеатального комплексу, співвідношення анатомічних структур порожнини носа, приносових пазух та порожнин орбіт та черепа, а це має вирішальне значення для бачення патологічних процесів та зясування причин їх виникнення. Показники ефективності спіральної компютерної томографії при травматичних пошкодженнях становили: кісток лобової, носової та очноямкової ділянок - чутливість - 94,74%, специфічність - 100%, точність - 97,22%; середньої ділянки лицевого скелета - чутливість - 95%, специфічність - 95%, точність - 95%; нижньої щелепи - чутливість - 100%, специфічність - 90%, точність - 95%; множинних пошкодженнях лицевого черепа - чутливість - 93,94%, специфічність - 96,97%, точність - 95,45%; поєднаних пошкодженнях лицевого та мозкового черепа - чутливість - 93,33%, специфічність - 93,33%, точність - 93,33%. У розпізнаванні запальних процесів щелеп використання спіральної компютерної томографії дозволило провести диференціальну діагностику з визначенням ступеня розповсюдженя процесу, розмірів, форми ділянки остеонекрозу, наявності секвестрів, періоститу, змін з боку мяких тканин та приносових пазух.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?