Спіральна комп"ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія в діагностиці патологічних процесів скроневої кістки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 225
Визначення оптимального методу та проекції для оцінки анатомічних структур скроневої кістки в нормі. Діагностичні критерії спіральної комп"ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці аномалій розвитку зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.Робота виконана в Державній установі «Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України» Науковий керівник доктор медичних наук, професор Дикан Ірина Миколаївна, Державна установа «Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України», директор Центру, завідувач кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Рижик Валерян Миколайович, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Абизов Рустем Адільович, НМАПО імені П.Л. Захист відбудеться «_25___ » _______січня_________ 2011 р. о _13___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.До переліку пацієнтів, яким необхідні подібні обстеження, належать: діти з аномаліями зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха; хворі на гострий і хронічний середній отит, отогенні ускладнення, пухлини та пухлиноподібні процеси скроневої кістки (Рижик В.М., 1996; Абизов Р.А., 2001; Куриленков Г.И., 2002; Зеликович Е.И., 2004; Krombach G.A. et al., 2000; Graf H. et al., 2004). Серед них: невиправдана тривалість діагностичного процесу, що ускладнюється через помилковий діагноз і неадекватне призначення терапевтичних заходів; значна кількість діагностичних помилок у визначенні достеменного топографо-анатомічного поширення захворювання; недостатньо цілеспрямована рання диференційна діагностика патологічних процесів скроневої кістки. Сучасні компютерні томографи відрізняються від попередників можливостями високого розрізнення при одночасному зображенні кісткових структур та мяких тканин у природному взаєморозташуванні, що покращує інформативність неінвазивної, морфологічно, топічно та клінічно точної діагностики патологічних процесів скроневої кістки, яка перевершує традиційні рентгенологічні методики (Кузнєцов С.В., 1992; Dhooge I.J., 1998). компютерний томографія скроневий кістка Незважаючи на безсумнівні переваги СКТ та МРТ в оцінці анатомо-топографічних особливостей скроневої кістки, в Україні питання вивчення її нормальної анатомічної будови та варіантів розвитку, діагностики та диференційної діагностики патологічних змін залишаються поза увагою фахівців, про що свідчить невелика кількість опублікованих вітчизняних робіт (Ковалик П.В., 1995; Рижик В.М., 1996; Антонів В.Ф. та ін., 1997; Грязов А.Б., 1998; Гарюк Г.І. та ін., 2004). У вітчизняній рентгенологічній літературі немає робіт, присвячених систематизованому методичному підходу до вивчення анатомічної будови скроневої кістки на СКТ та МР зображеннях, не вирішені питання алгоритмів оптимальної візуалізації окремих структур, що могло б надати практичну допомогу лікарям-рентгенологам в інтерпретації томограм.Розподіл хворих на окремі групи здійснено за типом патологічного процесу з урахуванням анатомічних ділянок скроневої кістки (табл. СКТ скроневих кісток виконувалася в аксіальній та фронтальній проекціях за програмою обстеження внутрішнього вуха. З метою діагностики аномалій ЗСХ та середнього вуха здійснено СКТ скроневих кісток у 82 хворих (102 аномальні скроневі кістки) віком від 1 до 18 років. В 11 (68,8%) скроневих кістках наявність рубцевих зрощень призвела до блоку ніш вікон лабіринту: ніші вікна завитки - в 3 (18,7%), вікна присінка - у 8 (50%) скроневих кістках. При аналізі даних СКТ 36 скроневих кісток при ХГСО з холестеатомою склеротичні зміни у соскоподібних відростках були виявлені в 100,0% спостережень, із них у 21 (58,3%) скроневій кістці візуалізувалося заповнення просвіту комірок кістковою тканиною.В дисертації представлено теоретичне узагальнення результатів і досягнуто розвязання актуальної наукової задачі сучасної променевої діагностики, отіатрії та нейрохірургії - підвищення ефективності діагностики патологічних процесів скроневої кістки шляхом застосування методів спіральної компютерної томографії та магнітно-резонансної томографії. Поліпозиційна СКТ скроневих кісток є більш інформативною, ніж МРТ у візуалізації окремих анатомічних структур скроневої кістки (90,7% проти 29,2%). На підставі даних СКТ скроневих кісток встановлено, що найтиповішою аномалією ЗСХ є атрезія (89,0%), котра у 18,3% спостережень є двобічною. Найпроблемнішою є диференційна діагностика нехолестеатомних гнійних середніх отитів, що супроводжуються повною відсутністю пневматизації повітрявмісних структур середнього вуха (питома вага помилкових висновків - 52,4%). СКТ ознаками наявності холестеатоми на тлі ХГСО із частково збереженою пневматизацією є: візуалізація в аттику невеликого мякотканинного утвору; розповсюдження мякотканинного утвору з аттика в соскоподібний відросток, що супроводжується розширенням входу в антрум.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?