Спіральні свердла з переривчастими різальними кромками - Автореферат

бесплатно 0
4.5 103
Розробка конструкції свердла з переривчастими різальними кромками. Визначення допустимих співвідношень між діаметрами основної та додаткової різальними кромками на основі розподілу завантаження різальних кромок. Встановлення товщини зрізів свердел.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наукРобота виконана на кафедрі інструментального виробництва Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Національний технічний Університет України “КПІ”, завідувач кафедри інструментального виробництва Захист відбудеться “22”жовтня 2007 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 при Національному технічному університеті України “КПІ” за адресою: Київ, проспект Перемоги, 37, ауд.214 головного корпусу. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України “КПІ” за адресою: м.Київ, пр.Мета дослідження полягає в розробці конструкції свердла з переривчастими різальними кромками, яка забезпечить підвищення стійкості інструмента, точності та зниження шорсткості оброблених отворів. на основі дослідження особливостей зносу свердел при свердлінні та розсвердленні розробити конструкції свердла з переривчастими різальними кромками; розробити методику експериментальних досліджень на основі моделювання силових характеристик процесу свердління свердлами з переривчастими різальними кромками; на основі використання методу групового врахування аргументів синтезувати модель силових характеристик та визначити вплив змінних факторів на зусилля різання та крутний момент при свердлінні свердлами з переривчастими різальними кромками; розробити рекомендації з вибору величин конструктивних елементів, геометричних параметрів різальної частини і режимів різання свердлами з переривчастими різальними кромками, вирішити питання з проектування та технології виготовлення свердел з переривчастим різальними кромками;За допомогою загально відомих залежностей швидкості різання від стійкості свердла при свердлінні та розсвердленні було окреслено область шуканого співвідношення діаметрів додаткової та основної різальних кромок, виходячи з умови рівної стійкості основної і додаткової різальних кромок. Підставляючи в ці залежності різні значення діаметрів свердла D і глибин різання t для додаткової різальної кромки, можна визначити область значень параметра t для свердел різних діаметрів Поряд із глибиною різання на знос свердел впливає товщина зрізу. На додатковій різальній кромці досліджуваного свердла кут m1 можна змінювати конструктивно при виготовленні свердла, а кут у плані буде залежати від геометричних параметрів основної різальної кромки. Таким чином, у випадках, коли створюється додаткова різальна кромка на основі свердла, заточеного під кутом ц, кут у плані ц2 на цій кромці буде відмінним від кута в плані на основній різальній кромці і буде залежати як від інших геометричних параметрів основної кромки, так і від параметрів, що визначають положення додаткової різальної кромки: кути m1 і r. Основною метою моделювання силових характеристик при свердлінні свердлами з додатковими різальними кромками було отримання залежностей, що забезпечують обґрунтування призначення конструктивних параметрів і визначення раціональних режимів різання при свердлінні ними.Базуючись на теоретичних основах проектування осьового інструмента, що суміщає операції попереднього й остаточного оброблення отворів за горизонтальною схемою розподілу припуску, створена нова конструкція свердла з переривчастими різальними кромками, що забезпечує значне підвищення стійкості спірального свердла, підвищення точності оброблених отворів та зменшення їхньої шорсткості. Розроблено теорію визначення геометричних параметрів свердел з переривчастими різальними кромками, на основі якої: - отримано залежності для розрахунку кутів у плані на додатковій різальній кромці; отримано залежності для розрахунку задніх і передніх кутів на додатковій різальній кромці. Показано, що найбільший вплив на значення нормального переднього кута ГN2 на додатковій різальній кромці здійснюють кути r і ?1, а на значення заднього кута ?a2 - геометричні параметри е, y, j, a та кут r. Експериментальними дослідженнями показано, що у свердла з переривчастими різальними кромками, у порівнянні зі стандартними, стійкість підвищується в 1,6-2 рази, точність отворів збільшується з 12-го квалітету до 10-9, шорсткість знижується з 6,73…8,84 мкм до 2,9-4,86 мкм, в залежності від режимів різання.

План
ОСНОВИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?