Спіраль мовчання як фактор впливу на громадську думку - Статья

бесплатно 0
4.5 99
Наведено приклади застосування спіралі мовчання в сучасних реаліях та в політичній діяльності. Проаналізовано наслідки застосування теорії в держаному управлінні для громадського суспільства як сутнісного явища, так і засобу впливу чи маніпуляції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІРАЛЬ МОВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУСпіраль мовчання широко використовується засобами масової інформації, телебаченням, радіо, газетами, громадськими діячами для маніпулювання та контролю, шляхом зміни форми, змісту, емоційності, послідовності подання важливої інформації та новин. Оскільки інформаційно-мережеві технології регулюють соціальну і політичну поведінку населення, а також закріплюють або змінюють стереотипи сприйняття і реакції, а засоби масової комунікації можуть маніпулювати громадською думкою, виникла необхідність розробки нової концепції масової комунікації «спіралі мовчання», яка пояснює механізми висловлення та поширення громадської думки в даному контексті. Про «спіраль мовчання» можна говорити як про один із елементів громадської думки як в демократії, так і в умовах недемократичних політичних режимів, де громадська думка перетворюється на «спіраль мовчання» в цілому. Ноель-Нойман «спіраль мовчання» за демократії виникає через острах індивідів бути несприйнятими іншими членами соціальних груп і спільнот, тоді як в авторитарних режимах ця боязнь повязана з ризиком стати обєктом політичного терору і репресій, тобто потрапити в немилість до правлячої влади. Крім того, спіраль мовчання проявляється тоді, коли громадська думка, будучи важливим соціально-політичним інститутом демократії, становить сукупність оцінок, які містять не тільки погляди, що підтримують провладну точку зору, але й позиції чи судження, що не виражаються громадськістю через їхнє небажання діяти, займати активну позицію, в міру їх пасивності чи опозиційності [5].Ноель-Нойман показало, що кожна людина формує своє уявлення про громадську думку, але водночас самообмежує себе у висловлюваннях, побоюючись вступати в конфлікт з домінуючим у суспільстві думкою, оскільки це може викликати несхвалення його оточення і, як наслідок, ізоляцію. Таким чином, носій думки, яку він сам вважає непопулярною, в більшості випадків або мовчить, не розкриваючи її, або навіть приєднується до протилежної сторони, орієнтуючись на переможців, представників пануючої думки, тим самим мінімізуючи свої соціальні ризики. Спіраль мовчання невипадково вивчається як явище або процес впливу на громадську думку у сфері державного управління, політології, соціальній психології.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?