Спін-залежні особливості в електропровідності мікроконтактів на основі феромагнітних матеріалів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 181
Природа особливостей в нелінійній електропровідності та магнітоопорі точкових нанорозмірних контактів на основі плівкових структур з феромагнітних матеріалів. Застосування методу мікроконтактної спектроскопії для характеризації досліджуваних контактів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наукРобота виконана в Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Науковий керівник: електропровідність контакт спектроскопія доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Найдюк Юрій Георгійович, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор, Колесніченко Юрій Олексійович, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Захист відбудеться «_15_» червня 2010 року о _15_ годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 64.175.03 при Фізико-технічному інституті низьких температур ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Одне із завдань фізики твердого тіла складає дослідження механічних, електричних, оптичних, магнітних та інших властивостей речовин з метою отримання нових матеріалів із певними характеристиками. Ще в 1959 році відомий фізик Річард Фейнман під час своєї лекції [1] у Каліфорнійському технологічному інституті зазначив, що «навчившись регулювати та контролювати структури на атомному рівні, ми одержимо матеріали із зовсім несподіваними властивостями і абсолютно незвичайними ефектами ... Суть нанотехнології полягає в переході до структур на атомному рівні з метою створення нових матеріалів, систем та використання їх властивостей і функціональних можливостей. Ефект полягає в тому, що опір структури, яка складається із тонких поперемінних шарів магнітного і немагнітного металів, залежить від взаємного напряму намагніченості сусідніх магнітних шарів. Мета дисертаційної роботи полягає в виявленні, дослідженні та зясуванні природи особливостей в нелінійній електропровідності та магнітоопорі точкових нанорозмірних контактів на основі плівкових структур з феромагнітних матеріалів; застосування методу мікроконтактної спектроскопії для характеризації досліджуваних контактів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?