Спін-операції в сучасному політичному процесі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 85
Напрямки діяльності фахівців з інформаційної роботи. Визначення передумов застосування спін-технологій у сучасному політичному процесі, етапів їх становлення й перспективи. Сутність спін-операції як системи цілеспрямованих дій у політичному процесі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Спін-операції в сучасному політичному процесі Робота виконана на кафедрі політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. КРИВОШЕЇН Віталій Володимирович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, професор кафедри політологіїУ науковій літературі приділяється недостатня увага розкриттю сутності та маніпулятивного потенціалу політичних технологій, заснованих на прийомах спін-докторінгу, що негативного позначається на розумінні цього феномену, його звязку із сучасними політичними процесами. З метою цілеспрямованого впливу в межах інформаційної роботи політичних акторів розробляються і реалізовуються спін-операції, які забезпечують формування сприятливого уявлення про діяльність певного субєкта політичного процесу, виправлення негативного ефекту від інформаційних повідомлень про нього, створення несприятливого іміджу його опонентів тощо. Спін-операції застосовуються не тільки як складова частина інформаційної кампанії певного політичного субєкта, а і є частиною інформаційного супроводження антикризових і широкомасштабних політичних кампаній. Мета дисертації полягає у виявленні особливостей організації та проведення спеціальних інформаційних операцій у масмедіа (спін-операцій) у контексті сучасного політичного процесу. Уточнено, що: - базові політичні спін-операції організовуються та проводяться за такими напрямами: «перед-спін» (підготовка очікувань аудиторії перед самою подією); «після-спін» (забезпечення бажаного ефекту від висвітлення в масмедіа події, яка вже відбулася); «торнадо-спін» (відволікання уваги, різке переведення суспільного інтересу до зовсім іншої сфери, далекої від події, що відбулася); кризового контролю (здійснення управлінського впливу на події, що виходять з-під контролю, і встановлення особливого контролю за їх висвітленням, а також застосування «подієвих криз» для «розкручування» потрібних тем); мінімізації збитку (керування неконтрольованими подіями та / або їх висвітлення, з метою запобігання негативному впливу чи зменшення його);Вона поширюється на всі сфери життя: матеріальне й нематеріальне виробництво, дозвілля, спілкування, політику. Наслідками процесів масовизації життя сучасного суспільства названо такі: масове промислове виробництво на основі досягнень науково-технічної революції породило особливий динамізм життя, що виражається в першу чергу в стрімкому зростанні потреб людей, а водночас і можливостей їх задоволення; посилюється масова готовність до активних дій і, що важливо, засоби масової комунікації, реклама, політична агітація і пропаганда чинять провокаційний вплив, прямо стимулюють безпосередню поведінкову активність; визначальними в поведінці мас стають не усталені, усвідомлені позиції, а швидко захоплюючі настрої, повязані зі змінами умов виробництва й життя, характеру потреб і можливостей їх задоволення, а також загального зростаючого динамізму життя. Враховуючи вищезазначене запропоновано таку схему дослідження спін-операцій у сучасному політичному процесі: спочатку треба прослідкувати генезу, виявити передумови виникнення практики виправлення негативного ефекту від повідомлень у ЗМІ, здійснити співвідношення понять «спін-кампанія», «спін-операція» і «спін-акція» в системному вимірі, а потім охарактеризувати базовий рівень в організації та проведенні політичних спін-операцій (новинних спін-операцій) і визначити особливості спін-операцій у межах широкомасштабних інформаційно-пропагандистських та іміджевих кампаній. У другому підрозділі «Системний вимір спін-операцій у сучасному політичному процесі» зясовано, що в ході розгляду спін-операції вибудовується такий системний ланцюжок: «спін-кампанія (система) - спін-операція (підсистема) - інформаційний захід, спін-акція (елемент системи)». Можливе продовження життя події за допомогою спеціально сконструйованого циклу проходження новин, що досягається в рамках спін-операції: підготовка очікування події (наприклад, потенційна відставка президента); проведення самої події; висвітлення події на телебаченні, радіо, в газетах; коментарі до події; згадування події в списку однорідних подій; посилання на подію як підтвердження якої-небудь тенденції; надання події статусу певної закономірності.Гуляєв О.В. Особливості застосування спін-технологій у формуванні позитивного іміджу держави / О.В. Гуляєв // Світова цивілізація і міжнародні відносини. Особливості застосування спін-технологій у сфері публічної політики / О.В. Гуляєв // Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції : Матеріали науково-практичної конференції (17 грудня 2009 р., м.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?