Спільне та відмінне в романах "Тихий американець" Г. Гріна та "Елементал" В. Шкляра - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Вивчення художньої проекції колоніальної політики як соціального, історичного та літературного феномену, представленого в романах українського письменника В. Шкляра й англійського прозаїка Г. Гріна. Характеристика збігів та відмінностей в їх творах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В РОМАНАХ «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ» Г.Гріна, що дає змогу простежити типологічні збіги та відмінності в цих творах. Виділено стрижневу проблему творів обох письменників: тема національної ідентичності країн, які здобули незалежність від колишніх імперій у другій половині XX століття. In conclusion, this study allows us to understand more deeply the ways of constructing a figurative picture of the writers’ worlds, to reveal the peculiarity of their concepts of existence, to understand the trends and regularities of the historical-artistic process of a particular period. Дискусійні питання щодо розмежування змісту понять «колоніалізм», «антиколоніалізм», «постколоніалізм» в сучасному літературознавстві не можна вважати опрацьованими в повному обсязі. Михальська визначають певні спільні риси для анти-та постколоніальних творів, а саме: події, відображені у романі, відбуваються у колоніальних чи залежних країнах; в основі подієвого сюжету - антиколоніальний рух у поневолених країнах; конфлікт драматичний, події часто мають трагічний характер; образи-персонажі - представники імперіалістичних держав, їм протиставляється головний герой - англієць, який зображується у стані ідейно-моральної кризи; характерним є поєднання сатири і трагізму, опису подій і психологізму [1, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?