Спільне підприємство - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 39
Передумови створення спільного підприємства з іноземним партером. Фактори макросередовища та фінансовий стан іноземного партнера. Соціокультурні особливості ділового спілкування з іноземним партнером. Доцільність створення спільного підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У сучасних умовах жодна країна не в змозі забезпечити ефективний, динамічний розвиток своєї економіки без співробітництва з іншими країнами. Вона існує поряд із такими формами, як створення світових ринків товарів, капіталу та робочої сили, науково-технічне і виробниче співробітництво, міжнародні валютно-грошові і розрахунково-кредитні відносини. У міжнародній практиці спільне підприємництво виступає як сукупність різноманітних форм виробничо-господарської діяльності партнерів із декількох країн, в основі якої лежить поєднання зусиль, фінансових коштів, матеріальних ресурсів, довготермінової гарантії збуту товарів, систематичного оновлення продукції, науково-технічної та торговельної кооперації, участі у прибутках, розподілі технічних та інвестиційних ризиків. Кожен із партнерів робить свій внесок у створення підприємства, має право на отримання частки прибутку, адекватної внеску, а також на управління підприємством. Це означає, що партнери повинні постійно знаходити єдині, переважно компромісні рішення.Спільне підприємство - це обєднання інвестицій (як правило, у формі юридичної особи), що належать двом і більше особам (фізичним чи юридичним), одне з яких є немісцевим або іноземним, а також іноземній державі, вироблене на території приймаючої держави для здійснення підприємницької діяльності.Спільним може бути підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, якщо протягом року в його статутному фонді зявляється іноземна інвестиція, що становить не лише 20% статутного капіталу. Згідно з чинним законодавством України, що регулює механізми організації та функціонування СП, до останніх належать підприємства будь-якої правової форми, створені відповідно до законодавства України, якщо протягом календарного року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція не менш як 20% статутного капіталу і водночас не менша від суми, еквівалентної певній кількості доларів США, а саме: - у разі здійснення інвестиції у вигляді рухомого та нерухомого майна, прав інтелектуальної власності, прав на здійснення господарської діяльності для банків та інших кредитно-фінансових закладів - 100 тис. дол. До установчого договору про створення СП може бути внесено умову, яка визначає конкретні відносини сторін на основі норм права іншої держави (не тієї, де підприємство створене і функціонує), що узгоджується з принципом свободи вибору права договору. Незалежно від розбіжностей в концептуальному підході у розвязанні цієї проблеми для законодавства будь-якої країни спільним залишається одне: регулювання іноземних інвестицій - це регулювання діяльності, що здійснюється в "умовах "чужої" держави. Іншими словами, законодавство про іноземні інвестиції в однаковій мірі спрямоване на регулювання дій іноземних інвесторів і самої держави, яка приймає іноземні інвестиції.У межах макросередовища діють такі фактори: Економічні - визначаються рівнем і особливостями ринкового механізму: рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та безробіття, податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставками, продуктивністю праці, величиною заробітної плати. Китай займає провідні позиції у світі з видобутку вугілля, цементу, виробництва мінеральних добрив, сталі, електроенергії. У 2002 році прямі іноземні інвестиції в Китаї склали - 53 млрд дол., що свідчить про дуже високу міру довіри інвесторів до цієї країни. Китай був визнаний країною з економікою, що найбільш динамічно розвивається. ВВП в Китаї в 1980-1990 зростав в середньому на 10,2%, з 1990 по 1997 його приріст був найбільшим у світі - в сер.Для визначення фінансового стану іноземного партнера в роботі розраховуються такі показники: - Коефіцієнт поточної ліквідності; Показує покриття короткострокових зобовязань тим оборотним капіталом, який може бути конвертований в грошові кошти в найближчому майбутньому; у скільки разів можуть бути уцінені кошти підприємства при їх продажу у разі банкрутства. При Кп менше 1 підприємство має неліквідний баланс, при Кп від 1 до 1,5 підприємство може своєчасно погасити борги. Фінансова незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування визначається за допомогою коефіцієнта фінансової незалежності або автономії. Практикою визначено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суми власних джерел фінансування, тобто критичне значення Кавт = 0,5.З самого початку роботи з китайцями прийміть на віру, що мислення і світогляд китайця відрізняється від Вашого. Це означає, що навіть говорячи на одному з ними мовою (англійською або китайською через перекладача), будьте готові, що одну й ту ж інформацію Ви будете сприймати по-різному, не кажучи вже про втрати через мову або перекладача. Три основних особливості китайського менталітету, загалом, і ведення переговорів з китайцями, зокрема: Традиція торгуватися Повірте, навіть якщо Ви будете китайцем, спочатку названа ціна буде завищена (звичайно, не настільки, як іноземцю).

План
Зміст

Вступ

1. Передумови створення Спільного Підприємства з іноземним партером

2. Аналіз факторів макросередовища СП

3. Аналіз фінансового стану іноземного партнера

4. Соціокультурні особливості ділового спілкування з іноземним партнером

5. Обґрунтування доцільності створення СП з іноземним партнером

Висновок

Список джерел інформації спільний підприємство іноземний партнер

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?