Спільна політика Європейського Союзу у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Дослідження теоретико-концептуальних засад Спільної європейської політики у сфері безпеки та оброни, виокремлення і систематизація основних факторів її формування та розвитку в умовах розширення ЄС в Центрально-Східну Європу та в регіон Середземномор’я.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАЗахист дисертації відбудеться 23 квітня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої ради в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Дисертацію присвячено вивченню сучасної динаміки та перспектив розвитку Спільної європейської політики у сфері безпеки та оброни (СЄПБО) в умовах розширення кордонів ЄС в Центрально-Східну Європу та в регіон Середземноморя. європейський безпека оборона політика Зясовано, що сучасна СЄПБО перебуває на етапі активної еволюції під впливом обєктивних чинників, повязаних з формуванням нової архітектури безпеки на європейському континенті в результаті прийняття до ЄС в 2004 р. десяти нових держав, та субєктивних, дія яких обумовлюється особливостями імплементації СЄПБО “старими” та “новоприйнятими” членами Євросоюзу, а також характером безпекової взаємодії ЄС з державами, що наразі не увійшли до його складу - “третіми” країнами. Установлено, что современная ОЕПБО находится на этапе активной эволюции, протекающей под влиянием объективных факторов, связанных с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте в результате принятия в ЕС в 2004 г. десяти новых государств, и субъективных, действие которых обусловливается особенностями имплементации ОЕПБО "старыми" и "новыми" членами, а также характером взаимодействия ЕС в сфере безопасности с государствами, которые на данном этапе не вошли в его состав - "третьими" странами.Запровадження Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони (СЄПБО) має на меті зробити ЄС самодостатнім гравцем, незалежним від єдиної на сьогодні наддержави - Сполучених Штатів Америки. У цій роботі автор, серед іншого, робить спробу довести, що саме у військо-політичній сфері співробітництва з ЄС Україна уже сьогодні може робити реальні кроки в реалізації свого євроінтеграційного курсу. Дослідження виконано відповідно до наукової програми кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Наукова проблема, яку вирішує автор, полягає у встановленні основних тенденцій розвитку Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони в контексті розширення ЄС, а також визначенні модальностей взаємодії ЄС та України в рамках СЄПБО. Мета дослідження полягає в аналізі теоретичного та ідейного базису європейської інтеграції в сфері безпеки та оборони у сучасних умовах, а також визначенні впливу розширення ЄС на формування та еволюцію Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони.Автором було встановлено, що поряд з наявною значною документальною базою тематики СЄПБО, яку становлять правочини Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, двосторонні договори і акти національного законодавства України та країн-членів ЄС, проблематика Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони досить широко представлена як в зарубіжній, так і вітчизняній науковій літературі. Автором було встановлено, що жодна із вивчених в рамках роботи моделей повною мірою не віддзеркалює СЄПБО, а остання органічно поєднала в собі ознаки практично усіх безпекових та оборонних моделей, які коли-небудь застосовувались в європейському контексті. У другому розділі - “Сутність та особливості сучасної політики ЄС у сфері безпеки та оборони в умовах його розширення” - було проаналізовано фактори формування сутності та еволюції СЄПБО, особливості її імплементації країнами-членами Євросоюзу в умовах його розширення, а також вплив розширення Європейського Союзу на розвиток Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони. Означені фактори визначальним чином вплинули на формування сутності Спільної європейської політики в сфері безпеки та оборони яку можна визначити, як складову Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, спрямовану на захист європейських цінностей та безпеки євроспільноти від новітніх викликів, зовнішніх та внутрішніх загроз поза межами сфер компетенції діючих в Європі міжнародних систем безпеки та колективної оборони, шляхом органічного поєднання військових та невійськових засобів. Автором було встановлено, що рівень безпекової співпраці Євросоюзу з третіми країнами залежить від їх ролі та місця в міжнародній безпековій системі, геополітичних міркувань, статусу в рамках міжнародних безпекових структур, зовнішньополітичних, безпекових та оборонних принципів тощо.Перша полягає у відсутності спеціальної теоретичної концепції, яка б повною мірою розкривала роль та місце цієї політики в європейській та світовій безпековій системі. Автором, було помічено також, що, здебільшого, науковці схильні відштовхуватись від двох протилежних постулатів: з одного боку, важливості та перспективності розвитку ЄС власних безпекових та оборонних можливостей як природного виміру інтеграції “вгл

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?