Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Питання реалізації в початковій школі системи розвивального навчання, спільної робота для забезпечення вищого рівня розвитку основ теоретичного мислення, оволодіння учнями нормами ділового співробітництва та опанування способу розв’язання учбової задачі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С.В даній роботі вивчався вплив спільної навчальної роботи молодших школярів: а) в умовах традиційної початкової школи на результати їхнього учіння, розумовий розвиток, на задоволення шкільним життям учнів, на рівень згуртованості класного колективу; б) в умовах розвивального навчання - на розвиток основ теоретичного мислення, на характеристики навчального спілкування молодших школярів. Дослідження показало, що систематичне використання групових форм організації навчальної діяльності учнів, за додержання психолого-педагогічних умов їх організації, дозволяє учням на більш високому рівні засвоювати знання, краще орієнтуватися у навчальному матеріалі, позитивно впливає на розвиток пізнавальних процесів, таких як мислення, память, мовлення. Спільна навчальна робота молодших школярів підвищує ступінь задоволеності учнів шкільним життям, знижує ступінь конфліктності у класному колективі. При реалізації в початковій школі системи розвивального навчання спільна навчальна робота забезпечує вищий рівень розвитку основ теоретичного мислення (аналіз, планування, рефлексія), сприяє оволодінню учнями нормами ділового співробітництва, приймання ними ділового спілкування як засобу опанування способу розвязання учбової задачі. Для эффективного введения и применения групповых форм организации учебного процесса необходимо соблюдение определенных психолого-педагогических условий, наиболее важные из которых состоят в следующем: а) подготовка учащихся к работе в группе сверстников; б) подготовка учителя (знакомство его с теорией и практикой организации совместной учебной работы учащихся); в) организация работы учащихся в паре, затем - в группе; г) в группу должны входить дети с разными учебными возможностями; д) распределение ролей в группе и осознание учащимися цели совместной работы.Однією з таких форм є організація спільної навчальної роботи учнів, починаючи з початкових класів. Це зумовлено рядом причин: непідготовленістю вчителів, відсутністю загальної концепції запровадження спільної навчальної роботи учнів у навчальний процес, недостатнім теоретичним аналізом проблеми. Тому, з метою визначення основних факторів ефективності спільної навчальної роботи учнів, виникає необхідність аналізу навчального процесу, в якому систематично протягом тривалого часу (скажімо, навчального року) була організована спільна навчальна робота молодших школярів в малих групах. Розгляду проблеми спільної навчальної роботи учнів присвячена значна кількість праць, в яких висвітлюються: аспекти впливу спільної навчальної роботи на психічний розвиток дітей та засвоєння знань (В. В. Соціальна та психолого-педагогічна значущість проблеми, необхідність подальшого розширення теоретичних та емпіричних досліджень спільної навчальної роботи молодших школярів обумовили вибір теми дослідження: “Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку”.Перший розділ “Спільна навчальна робота учнів як предмет психолого-педагогічного вивчення” включає три підрозділи, в яких міститься аналіз наукових підходів до вивчення роботи учнів у групі над розвязанням учбової задачі та вплив такої роботи на розвиток дитини. Відзначаючи важливі результати досліджень впливу спільної навчальної роботи на психічний розвиток молодших школярів, маємо водночас констатувати, що узагальнених даних систематичного тривалого застосування групових форм навчання учнів досі не отримано, недостатньо досліджено розподіл навчальних дій при спільному розвязуванні учнями учбової задачі, функції вчителя у керуванні цим процесом. Крім того, учням та їх батькам пропонувались анкети, які включали запитання на зясування ставлення учнів до роботи в групі. Зміст навчання в обох класах був однаковий, але в контрольному класі не використовувалась спільна навчальна робота, в експериментальному класі вводилась групова робота учнів з дотриманням певних психолого-педагогічних умов, найважливіші полягали в наступному: а) підготовка учнів до спільної роботи - уміння вести діалог (ставити питання, слухати товариша, доповнювати, коректувати відповіді інших); Діти експериментального класу наприкінці навчального року краще виконали завдання : аналіз слів за будовою (правильно виконали 85.6% учнів експериментального класу, 63.8% - контрольного); звуко-буквений аналіз слів (в експериментальному класі правильно виконали 87.9% учнів, в контрольному - 69.5%); аналіз за членами речення (правильно виконали в експериментальному класі 83.2% учнів, в контрольному 60.2% учнів).Систематичне використання спільної навчальної роботи учнів в умовах традиційної початкової школи : а) дозволяє учням на більш високому рівні засвоювати знання, краще орієнтуватися в навчальному матеріалі; Спільна навчальна робота молодших школярів за умови її ефективної організації підвищує ступінь задоволеності учнів шкільним життям, знижує ступінь конфліктності у класному колективі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?