Спільні та відмінні ознаки інноваційного та інвестиційного потенціалу підприємства - Статья

бесплатно 0
4.5 156
Дослідження сучасних підходів до визначення "потенціал" стосовно сфери інвестицій та інновацій, встановлення наявності спільних чи відмінних ознак. Уточнення визначень "Інноваційний потенціал підприємства", "Інвестиційний потенціал підприємства".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття на тему: Спільні та відмінні ознаки інноваційного та інвестиційного потенціалу підприємстваУ статті досліджено підходи до визначення «потенціал» стосовно сфери інвестицій та інновацій, встановлено наявність спільних та відмінних ознак, запропоновано уточнені визначення. The article include the approaches to the definition of "potential" with respect to investment and innovation, established the presence of common and distinguishing features and proposed the clarify these definitions. Але можливостями здійснювати інноваційну діяльність та розвиток володіють не всі підприємства, оскільки це вимагає наявності певного інноваційного потенціалу підприємства та інвестицій. В свою чергу, на ефективність інвестиційної діяльності підприємства суттєво впливає інноваційний потенціал підприємства, що і обумовлює необхідність поєднання категорій: інноваційний та інвестиційний потенціал. На основі аналізу підходів до визначення «Інноваційний потенціал підприємства» та з метою подальших досліджень розвитку інноваційного потенціалу підприємства пропонуємо наступне удосконалене визначення: «Інноваційний потенціал підприємства - можливості підприємства, які під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників підприємство може використовувати для інноваційного розвитку шляхом формування та розвитку інноваційної інфраструктури підприємства щодо створення/трансферу/комерціалізації інновацій, які мають додаткову вартість на існуючих та нових ринках інноваційних продуктів/технологій».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?