Спілкування курсантів з офіцером-вихователем як фактор їх професійної соціалізації - Статья

бесплатно 0
4.5 155
З’ясування впливу психолого-педагогічного спілкування офіцера-вихователя з курсантами військових вищих навчальних закладів на професійну соціалізацію останніх. Процес професійної соціалізації курсантів умовах середовища військового навчального закладу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Стаття на тему: Спілкування курсантів з офіцером-вихователем як фактор їх професійної соціалізаціїВ статті, на основі аналізу наукової літератури, визначається, що професійна соціалізація курсантів представляє собою процес засвоєння ними компетенції професії офіцера, здобуття специфічного рольового знання; фактором який сприяє професійній соціалізації курсантів є педагогічне спілкування з ними офіцера-вихователя. В статье, на основе анализа научной литературы, определяется, что профессиональная социализация курсантов представляет собой процесс усвоения ими компетенций профессии офицера, получения специфического ролевого знания; фактором способствующим профессиональной социализации курсантов является педагогическое общение с ними офицера-воспитателя. The author analyzes the psychological, pedagogical and psychological literature and determines that the professional socialization of cadets of higher military educational institution is a complex process of immersion in a professional environment, learning rules, regulations and requirements of the military profession; this process of assimilation of competencies profession officer, development of specific military professional role of knowledge. Складні завдання, які ставить перед майбутнім офіцером сьогодення, вимагає від його наставників принципово нових підходів до створення психолого-педагогічних умов спілкування та його професійної соціалізації. Соціалізація здійснюється як в процесі цілеспрямованого соціалізуючого впливу на особистість в процесі виховання, так і під впливом широкого кола стихійних факторів (спілкування, мистецтва, ЗМІ тощо) [7 , с.1. встановлено, що соціалізація курсантів ВВНЗ представляє собою процес і результат засвоєння і активного відтворення ними соціального досвіду, що здійснюється у спілкуванні та діяльності; 2. доведено, що професійна соціалізація курсантів ВВНЗ є складним процесом засвоєння ними компетенції професії офіцера, здобуття специфічного рольового знання; 3. зясовано, що професійна соціалізація курсантів ВВНЗ здійснюється в процесі їх спілкування з офіцером-вихователем, яке представляє собою складний процес їх взаємодії, остання полягає в обміні інформації, сприйнятті та взаєморозумінні партнерів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?