Соціологія конфлікту - Реферат

бесплатно 0
4.5 39
Галузь соціології, яка вивчає сутність, зумовленість, наслідки та управління конфліктом як соціальним явищем. Соціальний конфлікт як зіткнення інтересів двох чи більшої кількості індивідів, соціальних груп. Формулювання засадничих принципів теорії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Соціологія конфліктуВідповідно конфлікт може бути коротко-, середньо-та довготривалим, що залежить від цілей протиборствуючих сторін, гостроти проблеми, соціальної культури, ресурсів управління конфліктом. Межі конфлікту - зовнішні стурктурно-динамічні кордони конфлікту: субєктні (кількість учасників), просторові (територія, на якій відбувається конфлікт), часові (тривалість конфлікту). На його думку, чим гостріший конфлікт, тим згуртованшими є групи, що конфліктують; чим менша гострота конфлікту, тим імовірніше, що він виконує інтегруючу функцію у суспільстві; чим частіші конфлікти й менша їх гострота, тим імовірніше, що учасники конфліктуючих груп можуть позбутися ворожнечі й підтримати систему, виробивши норми врегулювання конфлікту. Боулдінг у своїй праці "Конфлікт та захист: загальна теорія" стверджував, що конфлікт є невідємним елементом суспільного життя, певним різновидом соціальної взаємодії, а сучасні суспільства здатні вивчати і регулювати його. За критерієм реальності їх поділяють на справжні (конфлікт існує обєктивно та сприймається адекватно), умовні (конфлікт залежить від зовнішніх обставин, які легко змінюються), зміщені (за явним приховується інший конфлікт), латентні (існує конфліктна ситуація, але конфлікт не відбувається), хибні (не існує обєктивних підстав для конфлікту, відбувається лише у звязку з помилками сприйняття та розуміння).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?