Соціологія конфлікту - Реферат

бесплатно 0
4.5 39
Поняття конфлікту, його закономірності та процеси виникнення. Функції соціальних конфліктів та їх класифікація. Способи вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між людьми і групами людей у процесі їхньої взаємодії та суспільної життєдіяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВЯНОЗНАВСТВА Виконала студентка 3-го курсу факультету МЕВ та Б спеціальності «Банківська справа» групи ФК-21Факти свідчать про те, що конфлікти грають в житті людей, народів і країн набагато більшу роль, ніж хотілося б самим людям: всі хочуть миру, але кожний прагне до нього по-своєму і внаслідок цього «по-своєму» виникає війна. Війни описувалися і аналізувалися в історичній літературі і багато які історики виділяли як причини військових зіткнень невідповідність інтересів ворогуючих сторін, прагнення одних захопити територію і підкорити населення і прагнення інших захиститися, відстояти своє право на життя і незалежність. Якщо в конкурентних процесах суперники просто намагаються випередити один одного, бути кращим, то при конфлікті робляться спроби навязати противнику свою волю, змінити його поведінку або навіть взагалі усунути його. У звязку з цим під конфліктом розуміють спробу досягнення винагороди шляхом підкорення, навязування своєї волі, видалення або навіть знищення противника, прагнучого досягнути тієї ж винагороди. У конфліктах з менш насильною формою основна мета ворогуючих сторін складається у відстороненні противників від ефективної конкуренції шляхом обмеження їх ресурсів, свободи маневру, в зниженні їх статусу або престижу.Об?єктом соціологічної теорії конфлікту є різноманітні конфлікти між соціальними суб?єктами (індивідами, соціальними групами, класами, націями, державами тощо), що розглядаються як чинники розвитку соціальних систем. Під конфліктом розуміється-зіткнення протилежних інтересів, цілей, позицій або поглядів суб ?єктів соціальної взаємодії (індивідів, соціальних груп, суспільств тощо). Соціальний конфлікт завжди пов?язаний з усвідомленням людьми протиріч своїх інтересів як членів тих чи інших соціальних груп з інтересами інших суб?єктів. Уже на початку XX ст. чимало мислителів виходили з того, що соціальний конфлікт-це реальність, неминуче явище в житті будь-якого суспільства і вагомий стимул його соціального розвитку. Козер) розглядають конфлікт як частину життя суспільства, яким необхідно вміти керувати, як соціальний процес, що не завжди веде до зміни соціальної структури суспільства.Одні конфлікти охоплювали цілі континенти, десятки країн і народів, інші - великі і малі соціальні спільноти, треті відбувались між окремими людьми. За легендою, цар Соломон прославився своєю мудрістю та вмінням уникати й вирішувати конфлікти. Тобто він говорив, що конфлікт може стати засобом розвитку суспільства. Боулдінг у своїй праці "Конфлікт та захист: загальна теорія" стверджував, що конфлікт є невідємним елементом суспільного життя, певним різновидом соціальної взаємодії, а сучасні суспільства здатні вивчати і регулювати його. Отже, соціальний конфлікт включає ряд основних складових: учасників (субєктів) конфлікту, причини конфлікту, обєкт і предмет, певну конфліктну ситуацію.Короткий огляд існуючих підходів дозволяє зробити висновок, що у поясненні джерел суспільних конфліктів існують два основних напрямки: провідна роль належить або соціальним, або позасоціальним факторам. Але в кінцевому результаті конфлікти породжуються обєктивно існуючими Глибокі і складні процеси в сучасному українському суспільстві соціальна криза, трансформація соціальної структури, політичні і духовні зміни, соціальні конфлікти - відбуваються в суспільстві перехідного стану.

План
Зміст

Вступ

1. Поняття конфлікту,його соціальні передумови

2. Функції соціальних конфліктів та їх класифікація

3. Механізм соціального конфлікту та їх стадії

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?