Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в умовах економіки знань - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Аналіз складових інноваційного розвитку підприємств в умовах економіки знань, складових автоматизованого інтегрованого виробництва й порядку його побудови. Розробка системи вибору, організаційного забезпечення процесів реалізації інноваційних ІТ-проектів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Ткаченко Іван Семенович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ковальчук Костянтин Федорович, Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки України, декан факультету економіки та менеджменту кандидат економічних наук, доцент Баран Ростислав Ярославович, Тернопільський національний економічний університет Івано-Франківський інститут менеджменту Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці Захист відбудеться 26 червня 2009 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м.Значна вартість таких проектів обумовлює необхідність додаткового обґрунтування рішень про розробку, вибір і реалізацію інноваційних ІТ-проектів. Більш того, економічні розрахунки з використанням кількісних показників не дозволяють прийняти обґрунтоване рішення про необхідність інноваційного ІТ-проекту, оскільки впровадження таких проектів повинно бути складовою частиною розвитку підприємства та відповідати його стратегії. В іншому випадку інноваційні ІТ-проекти не тільки не принесуть користь, але і можуть повернутися значними збитками. Отже, виникає необхідність системного аналізу проблеми вибору інноваційного ІТ-проекту. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи: теоретичне узагальнення - для системного аналізу діяльності підприємств в умовах економіки знань; класифікація - для вивчення та узагальнення видів складових інноваційного розвитку підприємства; анкетування - для визначення стану автоматизації підприємств; аналіз та синтез - для дослідження властивостей факторів, що впливають на процеси розробки, вибору та реалізації інноваційних ІТ-проектів; системний аналіз - для визначення порядку побудови автоматизованого інтегрованого виробництва; теорія прийняття рішень - для забезпечення системного моделювання вибору інноваційних ІТ-проектів.У першому розділі “Системний аналіз діяльності підприємств в умовах економіки знань” визначені особливості нових умов господарювання в сучасній економічній системі, а саме - економіки знань, визначено складові інноваційного розвитку підприємства, досліджено проблему вибору складових інноваційного розвитку підприємства. Для підвищення загальної ефективності від впровадження інформаційних технологій і систем, проблема вибору інноваційних ІТ-проектів повинна розглядатися з позицій системного аналізу і для її розвязку має застосовуватись системний підхід, тобто має бути розроблена функціональна підсистема вибору, яка розвязуватиме безпосередньо проблему вибору та забезпечувальна підсистема, яка буде займатися супутніми процесами. Для запобігання цим проблемами, розроблена система організаційного забезпечення інноваційних ІТ-проектів, яка складається з підсистем: управління технічною складовою інноваційних проектів, управління інноваційним потенціалом та розвитком трудових ресурсів, управління організаційно-методичною складовою інноваційних проектів. У третьому розділі роботи “Системне моделювання вибору інноваційних ІТ-проектів” здійснено формалізацію та структуризацію системи вибору інноваційних ІТ-проектів, визначені основні вимоги та критерії оцінювання інноваційних ІТ-проектів, розроблений фрагмент бази критеріїв, інструментарій вибору альтернатив інноваційних ІТ-проектів, визначені види ефектів від впровадження інноваційних ІТ-проектів, систематизовані методи оцінювання ефективності інноваційних ІТ-проектів, визначені умови та обмеження їх застосування. Стан СВІП визначається: 1) вектором вхідних змінних , , де - вектор вимог до інноваційного ІТ-проекту; - вектор критеріїв оцінювання інноваційного ІТ-проекту; - вектор альтернатив інноваційного ІТ-проекту; 2) вектором вихідних змінних , , де - матриця оцінок альтернатив інноваційного ІТ-проекту експертами, - оцінка і-ї вимоги по j-й альтернативі; - вектор стану оцінок альтернатив, отриманий за допомогою вимог; , - вектор кінцевої множини альтернатив, отриманий в результаті стабілізації множини альтернатив; - матриця оцінок АІП експертами, де - оцінка і-го критерію по j-й альтернативі; - вектор стану оцінок альтернатив, отриманий в результаті оцінювання за допомогою критеріїв.У дисертаційній роботі здійснені теоретичні обґрунтування та запропоновано шляхи для рішення актуальної проблеми вибору інноваційних ІТ-проектів для створення автоматизованого інтегрованого виробництва, пристосованого до умов економіки знань.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Повысить уникальность
своей работы
Puzzle English


Напишем


Нужен репетитор?Letyshops [lifetime]

Хотите, перезвоним вам?