Системний аналіз процесу обліку пацієнтів в медичному закладі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Проектування комп’ютерних інформаційних систем обліку пацієнтів в медичному закладі. Спрощення роботи відділу реєстратури. Програмна реалізація автоматичного заповнення анамнезів та скарг пацієнтів. Зіставлення розкладу запланованих сеансів лікування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИСистемний аналіз - це методологія дослідження таких властивостей та відношень в обєктах, які важко спостерігаються та важко розуміються, за допомогою представлення цих обєктів у вигляді цілеспрямованих систем та вивчення властивостей цих систем та взаємних відношень як відношень між цілями та засобами їх реалізації. За певних умов елементи, відповідно, можуть розглядатись як системи. Під суттєвими звязками розуміють лише такі, що закономірно визначають інтегративні властивості системи, і це вирізняє систему з оточуючого середовища як цілісний обєкт. До таких факторів належать кількість елементів системи, кількість суттєвих звязків, якими може володіти елемент, тощо. Визначення, що входить у систему, що є зовнішнім середовищем і визначення границь системи, виявлення “вузьких місць” відновлення структури існуючої системи.Процес компютеризації у будь-якій сфері діяльності людини сильно залежить від масштабів і структури того, що потрібно компютеризувати, але головною метою його є створення єдиної інформаційної структури, яка б дозволяла людям створювати інформацію, легко і правильно вносити її до системи, швидко знаходити потрібну інформацію і зручно нею обмінюватись. При досягненні такої мети будь-які процеси взаємодії людей стають зрозумілими, зручними, більш контрольованими і займають на порядок менше часу. Автоматизація роботи медичного закладу сприяє підтриманню бази данних в актуальному стані i отриманню статистично достовірної інформації. Програма значно підвищує доступ лікарів до інформації по пацієнту i дає можливість постійного оперативного впливу на процес управління. Створення бази даних яка: · Дає інформацію по пацієнтів;Розроблена інформаційна система повинна містити інформацію про всі операції, які необхідні для обліку пацієнтів в медичному закладі. Система дає можливість виведеню звітності по обсягу виконаної роботи працівника медичного закладу. Крім графіку відвідувань, в компютері зберігається уся інформація про пацієнта. Основними функціональними вимогами до інформаційної системи будуть: - додавання нового пацієнта; Щоб вибрати найбільш прийнятне рішення для даної системи, потрібно провести оцінку можливих альтернатив методом попарних порівнянь оцінок показників з точки зору їхнього впливу на мету. a1 - дорогий проект з середньою надійністю і високою функціональністю;Програма значно підвищує доступ лікарів до інформації по пацієнту i дає можливість постійного оперативного впливу на процес управління. З економічної точки зору витрати на розробку програмного забезпечення складаються із витрат на програмування і витрат на експлуатацію персонального компютера, на якому проводиться програмування. Сумарні витрати на розробку програмного забезпечення визначаються за формулою: де - норматив рентабельності, що враховує прибуток установи, яка розробляє дану програму, долі одиниці; час, що витрачається на розробку даної програми працівником і-ої кваліфікації, людино-місяців; коефіцієнт, що враховує накладні витрати установи, в якій розробляється ця програма, в долях до основної заробітної плати розробника;Даний розділ описує головні модулі програмного забезпечення, які реалізовують роботу з базою даних, та саму архітектуру програми, вибір середовища розробки. Було вибрано мову програмування Borland Delphi версії 7. Програма створена як база даних, яка за допомогою таблиць з введеними даними дозволяє контролювати облік пацієнтів в медичному закладі. Форма яка відображає базу даних обліку пацієнтів.Після завантаження зявляється головна форма на якій відображається загальна інформація про пацієнтів. Натиснувши по будь - якому пацієнтові зявляється вікно з додатковою інформацією про пацієнта. На головній формі, де розташована таблиця, працівник реєстратури може додавати (реєструвати) новий запис, а саме нового пацієнта.Системний аналіз це методологія, що дозволяє створювати й удосконалювати складні системи і вирішувати складні проблеми. В результаті роботи над даним завданням курсового проекту була розроблена методологія побудови програми на основі якої реалізована прикладна програма зі зручним інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, розрахованим на роботу користувачів без особливої попередньої підготовки.

План
Зміст

Вступ

1. Дослідження обєкту автоматизації

2. Опис проблеми

3. Обґрунтування вибору проектних рішень

4. Програмна реалізація проектного рішення

5. Реалізація методології при аналізі та проектуванні кіс

Висновки

Література

Додаток

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?