Системне прогнозування розвитку культур в зрошуваному землеробстві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Визначення чинників впливу на розвиток культур методами математичної статистики у зоні зрошення півдня України. Розробка методу і створення експертної системи оперативного планування технологій на основі оптимізації і автоматизованого прогнозування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК(технічні науки) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Робота виконана в Інституті землеробства Південного регіону Української академії аграрних наук (УААН). Міхеєв Євген Костянтинович, Херсонський державний аграрний університет, головний науковий співробітник лабораторії автоматизованих систем управління ІЗПР УААН. Ковальчук Павло Іванович, Інститут гідротехніки і меліорації УААН, головний науковий співробітник. кандидат технічних наук, Рябцев Михайло Павлович, Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція, головний гідрогеолог.Задачі, поставлені перед агропромисловим комплексом України на сучасному етапі створення ефективних важелів підвищення продуктивності меліорованих земель, досить складні, щоб вирішувати їх, спираючись тільки на традиційні методи управління процесами виробництва. Вважається, що основним із таких засобів у зрошуваних умовах може бути автоматизована система оптимального управління технологіями, яка спиралася б на методи фенологічного прогнозу стану посіву. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи ІЗПР УААН на період 1996-2000 рр. за державною програмою “Розробити еколого-економічні основи раціонального використання і охорони зрошуваних земель і водних ресурсів в умовах реформування АПК ”; завдання “Розробити методичні основи створення водно-і ресурсозберігаючих технологій, математичні моделі та комплекс програм оперативного планування агрозаходів”(державна реєстрація № 0197U015756) і на період 2001-2005 рр.: завдання “Розробка алгоритмів прийняття управляючих рішень на проведення технологічних операцій” (державна реєстрація № 0104U002816). вперше для зони досліджень створено математичну модель прогнозу розвитку, модель мінімізації технології вирощування культур і алгоритм її вирішення на основі моделювання; Методика досліджень спирається на методологію системного підходу і полягає у виявленні, на підставі статистичних методів аналізу, основних агрометеорологічних факторів впливу на розвиток культур, розрахунків біокліматичних констант і агротехнічних індексів, створення на цій основі математичних моделей розвитку, алгоритмів вирішення задач створення автоматизованої системи прогнозування розвитку культур, як основи оперативного планування технологічних процесів на засадах оптимізації.У вступі обґрунтовано необхідність і актуальність виконання роботи, її наукову новизну, практичну цінність, відображено апробацію, наведено обсяг публікацій та декларацію особистого внеску автора.На основі проведення теоретичних і експериментальних досліджень розвязана задача системного прогнозування розвитку культур, що дає змогу на основі фенологічного прогнозу стану посіву, проектувати оптимальну технологію вирощування сільськогосподарських культур. Аналіз літературних джерел дав змогу визначити проблему і виявити кількісні звязки між агрометеорологічними, технологічними факторами впливу і періодами розвитку культур, а також потребу в удосконаленні дослідження цих звязків методами математичного моделювання. Дослідження в напрямку методів формального опису звязків календарних дат розвитку культур з факторами впливу дали змогу виділити основні з них: зовнішні - суми температур; внутрішні (управляючі) - ТО. Розроблено комплекс системних підходів і створено автоматизовану систему визначення строків настання чергової фази вегетації конкретної культури (сорту), що дає змогу оцінити роль і ступінь впливу основних зовнішніх факторів (природні і штучні) на темпи розвинення культур. В основу методу прогнозу і створення системи було покладено розрахунки біокліматичних констант і індексів впливу по кожній культурі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы
EnglishDom


Напишем


Aliexpress WW


Letyshops [lifetime]

Хотите, перезвоним вам?