Системне формування технологій автомобільних перевезень за критерiями енерго- i ресурсовiддачi - Автореферат

бесплатно 0
4.5 174
Концепція економії енергоресурсів в Україні. Формування раціональних транспортних та логістичних систем. Забезпечення процесу відтворення в Україні ринку автомобілів. Способи реконфігурації схем структурно-параметричної організації рухомого складу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наукРобота виконана в Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Воркут Анатолій Іванович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри транспортних систем та маркетингу. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент Мироненко Віктор Кімович, Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України, завідувач відділом перевезень та економічних методів; доктор технічних наук, професор Рудзінський Володимир Васильович, Державний науково-дослідний та проектний інститут автомобільного транспорту (“ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”), заступник директора; доктор технічних наук, професор Курніков Іван Петрович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри виробничих систем та сервісу на транспорті.Основною інтегративною властивістю транспортної системи, що визначає її призначення та корисність стосовно інших систем, є здатність до переміщення вантажів і пасажирів шляхом технологічного використання ресурсів транспорту в масових операціях людино-машинної праці. Конкурентноздатність та ефективність системи автомобільних перевезень, що забезпечує доставку більше 2/3 обємів вантажів і пасажирів країни, значною мірою визначається відповідністю стратегій удосконалення її властивості та технологій концепції економії енергії і ресурсів у процесі відтворення автотранспортних послуг. При забезпеченні процесу відтворення Україна виступає як споживач світового ринку автомобілів (далі-АТЗ) і палива, які є носіями матеріальних ресурсів транспорту. Системне формування технологій стримується тому, що відсутні наукові описи вищезгаданих людино-машинних дій та процесів використання ресурсів з урахуванням проявлення видових властивостей АТЗ у системі (обєкту життєвого циклу, продуктотворного засобу праці, процесотворної основи технологій). Цілісний підхід до технологій та властивостей системи реалізується шляхом: врахування закономірностей перетворення ресурсів транспорту, аналізу взаємозвязку показників енерго-і ресурсовіддачі перевезень із конструктивними і експлуатаційними характеристиками автомобіля, а також ідентифікаціею інтегративної властивості системи по детермінованості схеми створення продукту.Достатня міра дослідженості взаємозвязку конструктивних параметрів автомобілів з характеристиками енергетики їх руху, накопичені дані про ефективність рухомого складу в різних умовах його використання, стан розвитку теорій автомобіля і транспортного процесу, а також поширення компютерних технологій на транспорті і в побуті дозволяють ставити і вирішувати проблему системного формування технологій автомобільних перевезень згідно з концепцією комплексної економії енергії і ресурсів в ЖЦА та з урахуванням варіювання параметрів АТЗ у часі. По-третє, у транспортних операціях ресурси перетворюються в енерговитрати, а останні - у технологічні імпульси кількостей руху мас вантажів і пасажирів; відносини цих імпульсів до відповідних енерговитрат чи до витрат палива характеризують технологічну якість продукту транспорту. Ttj і Ttpj - розрахунковий і ринковий тарифи на перевезення 1 т вантажу для заданого класу рухомого складу; St - собівартість перевезень однієї тонни вантажу, різниця (Ttj - S tj ) визначає трудову корисність АТЗ для перевізника; Вантажопідйомність qjr, експлуатаційна маса Gjr, зчіпна маса Gjjr, сила тяги (по двигуну) Ptjr, сила зчеплення Pjjr, розподіл моментів Mkzi й мас Gkzi по колісно-тягових модулях АТЗ узагальненого типу визначаються з урахуванням структури і параметрів його основних пристроїв, а також закономірностей функціонування богатоколісних автомобілів (k,z,i-індекси тягача, ведучего ходового модуля, колісно-тягового модуля у схемі АТЗ) У звязку з цим розроблені аналітичні моделі, що відбивають дискретне функціонування АТЗ по фазах їздового циклу і що дозволяють визначати для них (фаз) пробіги l, час руху t, швидкості V, енерговитрати Ev(н) і витрати палива Qv(н) як функції від таких характеристик: конструкції АТЗ (К), поверхні кочення (Д), параметрів управління двигуном (h), трансмісією (u), а також від параметрів дискретної кінематики руху АТЗ (Vo, V і ін).У результаті виконаних досліджень реалізовано наукову ідею формування транспортних технологій за умови зросту рівня енергетичної результативності людино-машинних дій носіїв ресурсів на партіонні маси вантажів (пасажирів) з урахуванням еволюції параметрів АТЗ. Шляхом аналізу видової характеристики споживчої якості АТЗ як носія технічних ресурсів (його енергетичної ефективності) та синтезу елементів технологій встановлено, що стратегії підвищення енерго-і ресурсовіддачі перевезень стосовно до класів рухомого складу і до типових розмірів партій вантажів (пасажирів) є основним чинником удосконалення інтегративної властивості транспортної системи.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы
Aliexpress WW


EnglishDom


Викиум


Letyshops [lifetime]

Хотите, перезвоним вам?