Системне формування стратегічного потенціалу підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 110
Особливості визначення стратегічного потенціалу підприємства та ноу-хау в епоху економіки знань. Розробка принципових підходів до системного формування стратегічного потенціалу підприємства та процедури їх проведення. Спосіб розрахунку вартості проектів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЦе повязано, з одного боку, з відсутністю науково обґрунтованих інструментів системного формування стратегічного потенціалу підприємств, а з іншого - пасивністю системи вищої освіти України в цьому процесі. Окремі питання розроблялися відповідно до тем «Методологічні проблеми використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу з використанням маркетингових досліджень регіонального ринку послуг освіти» (номер державної реєстрації 0100U002694, 2000-2002 рр.), у межах якої здобувачем було розроблено інтеграційно-змістовну модель подання стратегічного ноу-хау підприємства та чотириланцюгову модель її реалізації; «Розробка критеріїв ліцензування й акредитації навчальних закладів, які здійснюють професійне навчання державних службовців» (номер державної реєстрації 0102U005260, 2002 р.), у ході виконання якої здобувачем реалізовано підхід до побудови системних моделей ліцензування та акредитації як етапів освітніх проектів і визначено стратегічний потенціал навчального закладу. У роботі використано методи системного аналізу (при розробці системних моделей потенціалу, стратегічного потенціалу, ринку освітніх послуг), економіко-математичного моделювання (при вивченні впливу різних факторів на ціну освітніх проектів підготовки фахівців); метод системних тріад дефініцій (при аналізі визначень виробничого потенціалу підприємства); метод вибіркового анкетування (для виявлення головних чинників, що впливають на формування стратегічного потенціалу підприємства); метод порівняльного аналізу (при визначенні поняття стратегічного потенціалу підприємства); метод аналізу і синтезу (для виявлення можливості віднесення запропонованого визначення стратегічного потенціалу підприємства до операціональних понять); метод перевірки статистичних гіпотез (при обробці результатів анкетування менеджерів різних ланок). побудовано системну модель ринку освітніх послуг, яка дає можливість розкрити сутність формування стратегічного потенціалу підприємства в епоху економіки знань як результату ВЗАЄМОСПІВДІЇ її елементів - особи, підприємства, вищого навчального закладу та державного органу акредитації, і модель стратегічного потенціалу, у якій елементами виступають бізнес-ідея (місія), система мотивації, соціальні аспекти і професійні аспекти, повязані з персоналом, що дозволяє виявити найбільш слабкий елемент системи - професіональні аспекти (підготовка компетентного персоналу), стан якого залежить від зовнішнього середовища і, у першу чергу, від процесів, котрі відбуваються на ринку освітніх послуг; розроблено інформаційно-ціннісну модель розрахунку вартості освітніх проектів підготовки фахівців для вирішення завдань формування стратегічного потенціалу підприємства, яка враховує: відносну оригінальність стратегічного ноу-хау та вірогідність успішного завершення робіт щодо його впровадження; своєчасність початку формування підприємством стратегічного потенціалу щодо діючої стратегії та тип документа, який буде подано у випускній роботі; трудомісткість на підготовку програми в залежності від ступеня новизни й унікальності стратегічного ноу-хау. удосконалено: метод аналізу розвитку підприємства, який базується на теорії життєвого циклу, шляхом уведення процедури одночасного розгляду життєвих циклів діючої, майбутньої та гіпотетичної стратегії розвитку підприємства, що дозволяє визначити моменти початку та завершення системного формування стратегічного потенціалу підприємства та вибрати найбільш раціональні й вірогідні шляхи згортання діючої стратегії;Вивчення наявних тлумачень потенціалу (в тому числі й економічного) дозволило довести, що потенціал - це властивість будь-якої системи, її внутрішня, сьогоднішня можливість одержати результат у майбутньому, який буде повністю затребуваний іншою(-шими) системою(-мами). У роботі на основі аналізу сучасних системних особливостей взаємодії підприємства і споживачів, підприємства і співробітників уточнено визначення стратегічного потенціалу підприємства. Дослідження функціонування ринку освітніх послуг було проведено з метою виявлення того, наскільки він може задовольнити підприємства в підготовці компетентних фахівців як основи формування стратегічного потенціалу. Ринок було представлено системною моделлю, елементами якої виступали підприємства; особи, які підвищують свою компетентність; вищі навчальні заклади; держава, яка контролює якість надання освітніх послуг в особі органу з ліцензування та акредитації. Дослідження довели, що сьогодні вищі навчальні заклади й орган з ліцензування та акредитації функціонують як окрема замкнена система, а останній не є третьою стороною, яка повинна підтверджувати споживачам (підприємствам і особам) відповідність заявленого вищим навчальним закладом рівня надання освітніх послуг фактичному рівню якості.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Повысить уникальность
своей работы


Напишем


Foxford


Letyshops [lifetime]

Хотите, перезвоним вам?