Система взаємопов’язаного регулювання координат електротехнічного комплексу потужних дугових печей - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Розробка алгоритмів прямого цифрового керування на базі промислових контролерів з динамічною корекцією регулятора потужності та корекції параметрів електро- і теплотехнологічного перетворення електричної енергії у теплову енергію плавлення металу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Запорізький національний технічний університет УДК 621.83.3.067-621.83.3.014 система ВЗАЄМОПОВЯЗАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ потужних ДУГОВИХ ПЕЧЕЙРобота виконана у Запорізькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк, завідувач кафедри електропривода та автоматизації промислових установок Міністерства освіти і науки України. кандидат технічних наук, доцент Паранчук Ярослав Степанович Національний університет “Львівська політехніка”, м. Захист відбудеться “_7_” __квітня__ 2004 р. о _1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.052.02 у Запорізькому національному технічному університеті за адресою: 69063, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізького національного технічного університету. створена математична модель оцінювання статистичного критерію оптимальності, що дозволяє провести динамічну оптимізацію параметрів регулювання і реалізувати оптимальну динамічну структуру регулятора потужності за координатами навантаження;Сучасне електросталеплавлення на міні-заводах і заводах з повним металургійним циклом базується на застосуванні потужних дугових печей з реалізацією технології плавлення металу вищого рівня, що супроводжується зростанням технологічної ємності печей за “придатним”, широким використанням альтернативних енергоресурсів, застосуванням потужних електротехнічних і енерготехнологічних комплексів. Необхідність у проведенні і подальшому розвитку наукових, дослідно-конструкторських і промислово-експериментальних робіт в галузі підвищення структурно-економічної ефективності енергооснащеності й автоматизації технологічних процесів електросталеплавлення полягає в: - недостатньому алгоритмічному забезпеченні розробок математичних моделей і систем динамічного функціонування електротехнологічних комплексів дугових печей у реальному масштабі часу на основі сучасних досягнень в галузі обчислювальної математики і керуючих ЕОМ; Дисертація виконана в межах Державної науково-технічної програми “Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1.07.94р., 7.02.96 №163, і Комплексної Державної програми енергозбереження України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97 №148 та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19.02.97 №1 “Про першочергові заходи щодо формування обласної програми енергозбереження та забезпечення її виконання”; Концепції “Обласної комплексної програми енергозбереження”, затвердженої рішенням сесії обласної Ради народних депутатів від 30.06.95 №1; темплана Міністерства освіти України, затвердженого 28.05.96р. Для реалізації мети були вирішені такі основні задачі: - розробки алгоритмів і структури підсистеми ідентифікації параметрів функціонування системи взаємоповязаного регулювання координат електросталеплавлення на базі прецизійних електромеханічних систем; Методи досліджень: - операторний метод; - методи оцінювання експертних систем і теорії імовірності; - методи математичного моделювання; - методи крайових задач математичної фізики; - методи нелінійної теорії автоматичного регулювання і керування в задачах розробки структури системи багатозвязкового регулювання координат дугової сталеплавильної печі; - методи аналітичних досліджень і теоретичних розробок алгоритмічної структури системи оптимізації за енергозбереженням режимів роботи потужних дугових печей; - дослідно-експериментальні дослідження в лабораторних умовах Запорізького національного технічного університету, дослідного підрозділу ВАТ НДІ силової електроніки “Перетворювач”, ВАТ “Перетворювач”, сталеплавильного виробництва ВАТ Дніпроспецсталь.Розробка методів побудови структур технічних засобів керування електротехнологічним сталеплавильним комплексом базується на результатах проведення науково-дослідних робіт в галузі математичного моделювання і динамічної оптимізації режимів роботи електропічного агрегату на основі компютерних систем регулювання координат потужності електричної дуги й агрегатів подачі альтернативних енергетичних потоків, шихтових матеріалів, елементів окислювання, рафінування і розкислення як для технології плавлення на агрегатах з повним і неповним металургійними циклами. У цих умовах основним фактором енергоекономічної ефективності електросталеплавлення є енерго-і ресурсозбереження в дугових електротехнологічнх комплексах на основі використання простих конструктивних засобів, покликаних знизити ступінь впливу електропічного агрегату на мережу живлення, підвищити ККД і продовжити термін служби агрегату, скоротити термін плавки, підвищити якість “придатного”, зменшити витрати електроенергії, графітованих електродів, чад легуючих, підвищити теплотехнічний градієнт як у період розплавлювання, так і в інші періоди.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?