Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику - Лекция

бесплатно 0
4.5 107
Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику. Ймовірність як один з підходів до оцінки степеню ризику. Інгредієнт економічного показника. Спрощений підхід до оцінювання ризику. Зважене середньогеометричне значення економічного показника.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Лекція: Система показників кількісного оцінювання ступеня ризикуУ кожній ситуації, повязаній з ризиком, постають запитання: що означає виправданий (допустимий) ризик? Оцінюючи ризик, на практиці нерідко обмежуються спрощеними підходами, спираються на один чи кілька головних показників (критеріїв), параметрів, які являють собою найважливіші узагальнені характеристики у даній конкретній ситуації. У ряді випадків, зокрема в страхуванні, величину (ступінь) ризику визначають як ймовірність настання небажаних наслідків. Якщо в якості такої узагальненої характеристики виступає величина небажаних наслідків (збитки, платежі тощо), то міра (ступінь) ризику невдачі (в процесі досягнення мети) може визначатися як добуток ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих наслідків, тобто: W = рн·хн, де хн - величина небажаних наслідків. Якщо ж відомі всі можливі наслідки окремої події та ймовірності їх настання, то для оцінки міри (ступеня) ризику використовується величина очікуваної невдачі (сподіване значення, математичне сподівання), повязана з невизначеністю, тобто середньозважена величина цих можливих результатів, де ймовірність кожного з них використовується як частота або питома вага відповідного значення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?