Шум. Методи захисту від його дії - Методичка

бесплатно 0
4.5 58
Дослідження дії сукупності звуків різної частоти, інтенсивності на організм людини. Визначення допустимих рівнів звукового тиску і звуку на робочих місцях. Методика захисту від шуму. Розгляд етапів проведення лабораторної роботи з вимірювання його рівнів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЙОГО ДІЇ» з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів віх спеціальностей всіх форм навчання Методичні вказівки до лабораторної «Шум. Методи захисту від його дії» з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / Укл. В.І.Набути теоретичні знання про шум, його вплив на здоровя людини та засвоїти практичні навички по вимірюванню та захисту.Як звук людина сприймає вухом коливання в діапазоні частот 16-20000 Гц. Людина може сприйняти звук на частоті 1000 Гц в діапазоні звукового тиску 2•10-5-2•102 Па і інтенсивності звуку 10-12-102 Вт/м2. На частоті 1000 Гц мінімальне значення звукового тиску - Р0= 2•10-5 Па, а мінімальна інтенсивність звуку при нормальних атмосферних умовах І0 = 10-12 Вт/м2 (такі значення звукового тиску та інтенсивності відповідають звуку, який створює писк комара). Больовий поріг сприйняття звуку настає при значеннях Р = 2•102 Па або І= 102 Вт/м2, що відповідає звуку, який створює реактивний двигун при запуску на відстані 1 м від місцезнаходження людини, що може призвести до розриву барабанних перетинок людини. Оскільки людина сприймає звуки в дуже великому діапазоні інтенсивності звуку і звукового тиску, то користуватися для оцінки звуку абсолютними їх значеннями незручно.З метою дослідження параметрів шуму і звукоізолюючої спроможності огороджень (відбивних екранів) застосовується шумовимірювальний тракт (рис. Шумова камера імітує два приміщення, які розділені екраном на дві частини: «шумне приміщення», в якому встановлено джерело шуму і «тихе приміщення», в я кому встановлений мікрофон шумовимірювача.У цій роботі використовують вимірювач шуму Ш-71, який дозволяє вимірювати рівні шумів як в ДБА без урахування частоти та рівнів звукового тиску, так і в ДБ відносно нульового звукового тиску 2•10-5 Па з урахуванням частоти шуму. Принцип дії шумовимірювача полягає в перетворені акустичного сигналу, який сприймається мікрофоном, в електричний, що після підсилення і корекції подається на стрілочний вимірювальний пристрій, шкала якого градуйована в децибелах. Шумовимірювач має два оціночних фільтра з частотними характеристиками А і С, які забезпечують частотний діапазон вимірювань від 31,5 до 8000 Гц. Фільтр А використовують при вимірюванні рівнів шуму без урахування частотних характеристик шуму в ДБА, а фільтр С - з урахуванням частотних характеристик шуму в ДБ.Відкрити кришку шумової камери (рис.2.1) упевнитись, що мікрофон (5) встановлений у камеру (2), екран (перегородка) (4) відсутній, закрити кришку. Натиснути кнопку 4 (оціночний фільтр С) шумовимірювача.(рис.2.2) Використовуючи верхній ряд кнопок в шумовимірювачі (рис.2.2), знайти таку комбінацію натиснутих кнопок, при якій стрілка показника максимально відхиляється у правий сектор шкали. Значення рівня шуму складається з алгебраїчної суми значень натиснутих кнопок і стрілочного показника. Накреслити графіки залежності рівня звукового тиску від частоти для трьох випадків: без екрану, з екраном та графіком граничного рівня звукового тиску в залежності від типу робочого місця відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 «Шум.

План
ЗМІСТ

Мета роботи

1. Теоретичні відомості

2. Порядок виконання роботи

2.1 Дослідна частина

2.2 Вимірювання рівнів шуму

2.3 Порядок проведення лабораторної роботи

Література

Додаток А Допустимі рівні звукового тиску і звуку на постійних робочих місцях (ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Загальні вимоги безпеки»)

МЕТА РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?