Щодо визначення об’єкта злочину, передбаченого ст.367 Кримінального кодексу України - Статья

бесплатно 0
4.5 154
Аналіз функціонування державної управлінської сфери в Україні. Класифікація об’єктів злочину залежно від ступеня узагальнення суспільних відносин. Кримінальна відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службовими особами своїх обов’язків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національного юридичного університету імені Ярослава МудрогоАндрушко, будучи прихильником теорії, відповідно до якої обєктом злочину є соціальні цінності, зазначає, що визначення родового обєкта злочинів у сфері службової діяльності, як і їх безпосередніх обєктів, можливе за різними критеріями, залежно від того, якому різновиду цінностей, як обєкту кримінально-правової охорони, надається перевага [8, с.54]. Згідно зі змінами до КК від 11.06.2009 року були чинними два розділи, які передбачали кримінальну відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: розділ VII-А «Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг» та розділ XVII «Злочини у сфері службової діяльності». До розділу XVII Особливої частини КК були включені ті склади злочину, які раніше планувалися охопити розділом VII-А КК «Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг», відповідно змінилася і назва - «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, повязаної із наданням публічних послуг». Аналіз поглядів науковців у контексті останніх реформувань Закону свідчить, що розділом XVII Особливої частини КК встановлена відповідальність за злочини, родовим обєктом яких є суспільні відносини, що забезпечують нормальну (правильну), тобто таку, зміст і порядок здійснення якої визначені законодавством, роботу (діяльність) державного апарату, апарату управління органів місцевого самоврядування, громадських обєднань, інших юридичних осіб як публічного, так й приватного права, а також суспільні відносини, що забезпечують здійснення регламентованої законодавством професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг [13, с.6; 14, с. Провідні наковці-криміналісти висловлюють позицію, що безпосереднім обєктом кожного зі злочинів, передбаченого розділом XVII КК, є суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову діяльність в окремих ланках апарату управління органів державної влади, місцевого самоврядування, в окремих юридичних особах публічного чи приватного права, а також суспільні відносини, які забезпечують нормальне здійснення тих конкретних видів професійної діяльності, які повязані з наданням публічних послуг [16, с.783].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?