Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині - Автореферат

бесплатно 0
4.5 156
Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукРобота виконана у відділі фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ДМИТРЕНКО Микола Костянтинович, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, завідувач відділу фольклористики Захист відбудеться „16 ”лютого 2007 р. о 16й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.227.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.Хоча вчені неодноразово звертали увагу на те, що колядки та щедрівки, крім спільних рис, мають ряд відмінностей (календарна приуроченість обрядів, функція, віршовий розмір, тематика, образна система, мелодика тощо). Причиною такого стану вивчення щедрівки можна вважати те, що не були розроблені основні теоретичні засади, дотичні до цієї теми (нечітка методика записування фольклорних зразків, неувага записувачів до певних важливих відомостей: час виконання пісні, колядка це чи щедрівка, якими ритуальними діями супроводжувалося виконання пісні, склад учасників дійства тощо). Науковці торкалися питань ґенези різдвяного та новорічного обрядів, сюжетних мотивів колядок та щедрівок тощо. Залишається незясованим: чи є щедрівка окремим фольклорним жанром, який із жанрів - щедрівка чи колядка - первинний за походженням, а який виник пізніше. І хоча щедрівки, що побутують на Волині, не виявляють власне волинської регіональної та локальної специфіки, підставою обрання цього регіону для дослідження слугувало те, що територія Волині входить до прадавніх українських земель, на теренах яких постало хліборобство, чітка диференціація жанрів колядки та щедрівки місцевим населенням, автохтонність та консерватизм обрядів.У першому розділі „Історія збирання та дослідження щедрівок Волині” розглянуто особливості Волині як етнографічного регіону України; висвітлено стан досліджень щедрівок (історію записів, видань пісень, описів обряду). Акцентовано увагу на тому, що щедрівка як жанр календарно-обрядової пісенності досі не була обєктом дослідження, окреслено коло питань, яке постало перед науковцями у процесі записування та дослідження зимової календарної обрядовості (щедрівок та колядок). Щедрівки, які не мають тісного звязку з обрядом: тексти парубкові та дівчині розміром (5 5) Тексти щедрівок господареві та господині, що побутують на Волині, згруповані головним чином навколо основних тематичних груп - це мотив „образ господаря”; „сімї в образі астральних світил”; приплід худоби; звістка про врожай; тексти про господаря, який „золото віє”, тексти, у яких возвеличується оранка. Щедрівки дівчині теж багаті на різноманітні мотиви: (4 4) - дівчина збирає золоту кору; троє сватів до дівчини; дівчина білить біль; (5 5) - павиний вінок; тексти про допомогу від милого; тексти про батька / милого, брата /, що приїхав з міста та привіз три дарунки; тексти про лілію, яку виростила дівчина; тексти про дівчину-красуню, яку ніхто не впізнає.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?