Розвивальне навчання школярів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 56
Роль проблемно-пошукового методу в організації дослідницької діяльності учнів. Умова успіху в розвитку мислення - висока пізнавальна активність дітей. Застосування інтерактивних методів на уроці зарубіжної літератури. Формування уміння критично мислити.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Учений встановив, що розвиток інтелекту вихованця відбувається через зону „ближнього розвитку”, коли дитина спочатку може робити щось у співпраці з дорослими, а потім переходить на такий рівень розвитку, коли цю дію може виконати самостійно. Готуючись до кожного уроку, учитель продумує і організовує так навчальну діяльність, щоб відбувався розвиток процесів сприйняття, уяви, щоб учні оволодівали всім і в них нагромаджувався індивідуальний досвід пошукової діяльності, формувалися якості, потрібні для комбінування, конструювання, перетворення. При роботі над художнім твором до репродуктивної слід віднести таку самостійну роботу учнів, як відтворення змісту прочитаного, відповідь виясняє, наскільки зрозумілі дітям окремі факти, сцени, події, описані в творі. І завдання кожного вчителя полягає в тому, щоб пробудити в учнів дух пошуку, створити на уроці сприятливі для цього умови. Отже, якщо вчитель творчо підійде до організації роботи за методом „Захист власних проектів” - запропонує як універсальні, так і ситуативні проекти, чітко складе інструкції для кожної групи з урахуванням вікових можливостей учнів, знайде потрібні слова, щоб підбадьорити їх, створити творчу атмосферу, ситуацію успіху - то наслідком такої діяльності стане краще розуміння ними художнього твору, вільнішою, неформальною побудовою власних інтерпретацій.

План
ПЛАН

Вступ

Розвивальне навчання як засіб активізації пізнавальних інтересів учнів

Література - це мистецтво, до якого треба вміти підійти. (М.О.Рильський)

Роль проблемно-пошукового методу в організації дослідницької діяльності учнів

Захист власних проектів

Застосування інтерактивних методів на уроці зарубіжної літератури

Формування в учнів уміння критично мислити

ВСТУП

Список литературы
1. Педагогічні інновації у сучасній школі. - К. Освіта, 1984р.

2. Степанишин Б.І. Література - вчитель - учень. Посібник для вчителя, - К., Освіта, 1993р.

3. Освітні технології. Навчально-методичний посібник. За заг. Ред. О.М. Пєхоти - К. А.С.К., 2001р. с. 256

4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К. А.С.К., 2004р. с. 192.

5. Давыдов В.В. Теорія развивающего обучения. - М. Просвещение, 1996

6. Матвієнко П.І. Орієнтир на освітні технології. Педагогічні технології: Досвід. Практика. Довідник. - Полтава, ПО - ІПОППО, 1999р.

7. Хуторской А.В. Современная дидактика. СПБ, 2001. с. 533

8. Ганна Столяренко, Ольга Демяненко, „Проектні технології на уроках літератури”. - Шкільний світ, №45

9. Л.Іохова. „Особливості проведення уроку літератури на пропедевтичному етапі навчання”. „Зарубіжна література”, Шкільний світ - 2005р.

10. Ісаєва О. Зарубіжна література. 7 клас - К. Ленвіт., 2002р.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?