Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Характеристика сучасного стану та тенденцій зовнішньоекономічної практики на ринку зерна. Механізми державного регулювання та заходи удосконалення сільськогосподарської діяльності. Основна роль трейдерів та впливу країни на ефективність виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 339.9:338.432 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Соловйов Ігор Олександрович, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту організацій Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Власов Володимир Іванович, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, головний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних звязків кандидат економічних наук Клочан Вячеслав Васильович, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Захист відбудеться 22 грудня 2005 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 у Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м.Створення й функціонування ефективно діючого ринку зерна в умовах глобалізації слід розглядати в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності, оскільки вона стає найважливішою складовою частиною світогосподарських звязків країни. В умовах зниження купівельної спроможності населення і, відповідно, зменшення обсягів споживання зернової продукції власного виробництва (через занепад тваринницької галузі) та закупівлі її за кордоном у неврожайні роки, виходом із становища, що склалося, вбачається формування і розвиток зовнішньоторговельного ринку зерна, що при мінімальних додаткових витратах дає змогу збільшити рентабельність зернового господарства, оскільки зовнішньоекономічні операції характеризуються вищою прибутковістю порівняно з операціями на внутрішньому ринку. Окремі питання, що стосуються розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна, експорту та імпорту продукції зернового господарства, знайшли відображення в наукових працях В.І. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до науково-дослідної теми економічного факультету Херсонського державного аграрного університету “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, систем ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації 0102U002913) та в межах програми науково-дослідних робіт кафедри менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету за темою “Розробка організаційно-методологічних підходів управління агромаркетинговими регіональними системами” (номер державної реєстрації 0104U010374). Для вирішення окремих завдань використовувалися: метод порівняльного аналізу - при дослідженні економічних категорій, методик оцінки, системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та світі; абстрактно-логічний - при визначенні сутності та класифікації видів зовнішньоекономічної діяльності; метод синтезу - при адаптації досвіду інших країн; методи горизонтального й вертикального аналізу - при визначенні тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна; балансовий метод - при складанні балансу зерна; трендовий метод - при прогнозуванні обсягів експорту та імпорту зерна; кореляційно-регресійний метод - при визначенні залежності постачань зерна на експорт від валового збору й експортної ціни; графічний метод - при поданні статистичного матеріалу, розрахункових даних дослідження; соціометричний метод - при опитуванні та проведенні анкетування серед товаровиробників; експертний метод - при дослідженні існуючої схеми руху зерна на експорт; метод аналогії та розрахунково-конструктивний - при розробленні організаційної структури Асоціації експортерів зерна та розрахунку витрат на її функціонування.У першому розділі “Теоретико-методичні основи формування зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна” розглянуто основні теорії зовнішньоекономічної діяльності і міжнародної торгівлі, здійснено їх еволюційну та сутнісну характеристику; подано обґрунтування сутності зовнішньоекономічної діяльності; проаналізовано досвід світового регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна та можливості його використання в умовах України; розкрито методичні підходи до аналізу зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність субєктів ЗЕД України із субєктами ЗЕД інших країн, що виникає у процесі виробництва, реалізації, розподілу та споживання продукції на основі взаємної вигоди для всіх учасників. У США державне регулювання виробництва зерна засновано на економічних заходах впливу на розвиток зернового господарства з використанням таких економічних інструментів, як ціна, податки, дотації, позички й кредити.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?